Mokyklos renginiai, šventės

2018 - 2019 m.m. 

Eil. Nr. Pavadinimas Data Atsakingas
1 Rugsėjo 1- osios šventė 09-03 A. Macienė
2 "Judrioji savaitė „Dviračiais aplink Biržus“ 09-13 V. Stanulevičius
3 "Futbolo turnyras, skirtas Policijos dienai“ 09-17 V. Stanulevičius
4 Rudenėlio šventė (prad. klasės) 10-04 S. Tauterienė
5 Savivaldos diena 10-05 A. Macienė
G. Urbonavičienė
R. Stanulevičienė
6 Vokiečių kalbos diena 10 mėn. Ž. Šležienė
7 Renginys Tarptautinei tolerancijos dienai 11 mėn. D. Čirvinskienė
A. Macienė
8 Atvirų durų diena. Mokytojų susitikimas su tėvais 11 mėn. V. Stanulevičius
L. Žemaitienė
9 Edukacinė- gamtamokslinė diena (prad. klasės) 11-16 I. Pakalnienė
10 Mokyklos 30-ojo gimtadienio šventė „Mokyklai - su meile“ 11 mėn. V. Stanulevičius
L. Gabrėnaitė
A. Macienė
11 Kalėdiniai renginiai „Žiemos pasaka“ 12 mėn. A. Macienė
Ž. Šležienė
D. Čirvinskienė
R. Ališauskienė
12 Akcija Laisvės gynėjų dienai „Atmintis gyva“ 01 mėn. S. Žukauskienė
13 Renginys Vasario 16-ajai „Aš tikrai myliu Lietuvą“ 02 mėn. S. Žukauskienė
A. Macienė
14 Lietuvių kalbos dienos „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“ 02 mėn. A. Macienė
D. Akmenelienė
15 Kaziuko mugė 03 mėn. A. Macienė
D. Akmenelienė
I. Pakalnienė
16 Protmūšis, skirtas Kovo 11-ajai „Mano Lietuva“ 03 mėn. A. Macienė
E. Gintautaitė
17 Ugdymo karjerai diena „Šok į tėvelių batus“ 04 mėn. Klasių auklėtojai
18  Mokyklos vardadienio renginys „Rekordų diena“ 05 mėn. A. Macienė
D. Čirvinskienė
R.Stanulevičienė
19 Projekto „Upės pasakoja“ renginys 05 mėn. Ž. Šležienė
20 Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė 06 mėn. A. Macienė
L. Žemaitienė
21 Meninės dirbtuvės gamtoje (prad. klasės) 06 mėn. Klasių auklėtojos
22 Projektinių veiklų pristatymas (2 dienos) 06 mėn. Klasių auklėtojos
23 Sporto diena „Sportuoju – sveikai gyvenu“ 06 mėn. Kūno kultūros mokytojai
24 Mokslo metų užbaigimo šventė (prad. klasės) 06 mėn. D. Briedienė
J. Džiugienė
25 Edukacinės ekskursijos (kiekvienai klasei po vieną dieną per mokslo metus) Per mokslo metus Klasių auklėtojai
26 Jaunojo kaštoniečio diena „Mokomės, laimime, tobulėjame“ 06 mėn. V. Stanulevičius
A. Macienė
27 Edukacinė veikla „Pažink savo mokyklą, miestą“ (istorijos rinkimas) 06 mėn. L. Žemaitienė
Klasių auklėtojai
28 Paskutiniojo skambučio šventė 06 mėn. E. Gintautaitė
A. Macienė
D. Akmenėlienė