Biudžetine įstaiga. Kaštonų g. 13, LT-41115 Biržai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190546078
Tel. (8 450 ) 36740 el. p. kastonupm@gmail.com
„DARNI MOKYKLA“

Mūsų mokykla 2019-2020 m m. dalyvauja Lietuvos vaikų ir jaunimo centro organizuojamoje darnaus vystymosi įgūdžių programoje DARNI MOKYKLA. Kurios tikslai:

Sutelkti mokyklos bendruomenes Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslų įgyvendinimui;

Integruoti darnaus vystymosi švietimo temas (atsakingo vartojimo, taršos mažinimo, atsinaujinančių energijos išteklių, sveiko gyvenimo ir darnaus bendravimo) į kasdienį ugdymo procesą (pamokas, kt. užsiėmimus);

Skatinti bendruomeniškumą ir stiprinti darnias mokyklų bendruomenes.

Programa siekia paskatinti jaunus žmonės mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Šių metų pagrindinis programos akcentas yra darnios bendruomenės puoselėjimas.

DARNI MOKYKLA įgyvendinama nuo 2014 m. ir kasmet suburia gausų tinklą mokyklų dalyvių, kurios pasibaigus projektams, džiaugiasi tvariais sprendimais, sutaupytomis lėšomis ir naujomis mokyklų iniciatyvomis bei tradicijomis. Dalyvavimas programoje yra būdas mokyklos bendruomenei prisidėti prie globalių problemų sprendimo bei prisijungti prie pasaulinių tikslų vystymo.

Lapkričio mėnesį mokinių taryba pasitarusi, nusprendė įsijungit į šią veiklą. Buvo suburta mokinių, tėvų, mokytojų ir mokyklos specialistų „Žalioji komanda“:

 1. Danguolė Čirvinskienė-mokytoja,programos koordinatorė

2. Gitana Urbonavičienė-mokytoja

3. Daiva Brazdžionienė-logopedė,spec.pedagogė

4. Danguolė Briedienė-pradinių kl. mokytoja

5. Neringa Gailiūnienė-sveikatos priežiūros specialistė

6. Monika Asbergaitė-mokinių atstovė 

7. Karolina Kirkliauskaitė - mokinių atstovė

8.Rita Domarkienė - tėvų atstovė

9. Liutauras Variakojis-tėvų atstovas

10. Vakarė Kastickytė-mokinių atstovė

Komandos nariai kibo į darbą ir sukūrė veiksmų planą mokslo metams. Didžiausia „Darnios mokyklos“ naujiena – vyresniems mokiniams (7–12 kl.) skirta „Darnaus vystymosi ambasadorių programa“. Šešiolikmetės klimato aktyvistės švedės Gretos Thunberg įkvėpti šiuolaikiniai mokiniai nebenori laukti ir likti svarbių sprendimų nuošalyje. Šios programos organizatoriai žada, kad joje dalyvaujantys mokiniai mokysis iš geriausiųjų, įgis lyderystės įgūdžių, išmoks atskleisi kitiems darnaus vystymosi problemas, inicijuos veiklas, gaus rekomendacijų savo ateities CV.Mūsų mokyklos 7-10 klasių mokiniai pildė paraiškas į Amasadorių mokyklą pakviestos: K.Kirkliauskaitė,M.Asbergaitė 7kl. Ir V.Kastickytė 9bkl..

Mokyklų tobulinimo programos (MTP) vykdymas Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje

Nuo 2002m. mokykla dalyvauja Mokyklų tobulinimo programoje (MTP). Dalyvavome projektuose „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, „Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų mokytojų darbo vietų, skirtų pedagogams pasirengti pamokoms ir savišvietai, keistis informacija ir patirtimi, įrengimas“. 2017-2019m. dalyvavome MTP+ projekte Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pagal šį projektą įsigijome šiuolaikinių mokymo priemonių ir programinės įrangos 1-4 ir 5-8 klasėms. Gautos priemonės fizikos, chemijos, biologijos, technologijų pamokoms (pvz. rinkinys mechanikos bandymams atlikti, mokykliniai mikroskopai, naudingų iškasenų rinkinys, optikos rinkinys, elektros grandinės rinkinys ir kt.) Šios priemonės naudojamos organizuojant šiuolaikines pamokas, atliekant laboratorinius bandymus.

Priemonės, gautos 1-4 klasių ugdymo procesui, buvo panaudotos įkuriant mini laboratoriją. Priemonių komplektas, jau įgavęs „Gamtamokslinės spintos“ pavadinimą, sudarytas iš įvairiausių priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių iki šviesinio ir rankinio skaitmeninio mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti. Kabinetas yra prieinamas visoms pradinių klasių mokytojoms. Šioje patalpoje mokytojos randa ne tik priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi ir pan. Laboratorijoje bandymus atlieka mokiniai, vadovaujami mokytojų. Tokie praktiniai užsiėmimai labiausiai patinka mokiniams. Praeitais mokslo metais mokykloje vyko gamtamokslinė diena. Prie pradinių klasių mokytojų prisijungė ir vyresnių klasių mokiniai. Jie demonstravo bandymus, juos komentavo, leido pabandyti mažiesiems mokiniams. Pasaulio pažinimo, matematikos pamokos tapo vaizdesnės, paremtos praktika, gilesniu žinių įtvirtinimu.

Šiais mokslo metais ketvirtokams (mokytoja I.Pakalnienė) didžiulį įspūdį paliko pamoka-,,Mikroskopas, leidžiantis pamatyti ląstelę’’. Ketvirtokai su mokytoja R.Ališauskiene atskyrė kietas medžiagas iš mišinio filtruojant. Antrokai su savo mokytoja A.Karosiene matavo įvairius atstumus įvairiomis matavimo priemonėmis. Pirmokai su mokytoja D.Briediene greitino medžiagų tirpimą. Antrokai su mokytoja D.Dumaše tyrė vandens būsenas, rinko sėklas, jas matavo, daigino. Trečiokai (mokytoja S.Tauterienė) tyrė medžiagų kitimą jas kaitinant.


Šimtmečio programavimo valanda

Mūsų mokykla priėmė iššūkį ir prisijungė prie „bit&Byte“ paskelbtos iniciatyvos Lietuvos šimtmečiui paminėti, organizuojant specialią integruotą istorijos ir informacinių technologijų pamoką „100 programavimo valandų – 100 mokyklų“.

Lapkričio 9 dieną į mokyklą atvyko mentoriai iš Vilniaus Andrius ir Aivaras , kurie 5b,6, 8b klasės mokiniams papasakojo apie galimybes IT industrijoje, supažindino su žaidimų kūrėjų rolėmis.

Vėliau mokiniai išsiskirstė į IT kabinetus ir kartu su mentoriais sprendė „bit&Byte“ specialiai Lietuvos šimtmečiui sukurtas programavimo užduotis apie svarbius Lietuvos istorijos įvykius : Kaip baseine aplenkti Rūtą Meilutytę? Kaip padėti Liudui Mažyliui greičiau rasti Nepriklausomybės akto originalą ir kaip atkartoti Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą? Visa tai ir dar daug kitų užduočių teko įveikti mokiniams.Džiugu, kad keletas mokinių sugebėjo įveikti visas dešimt užduočių.Jie buvo apdovanoti tušinukais.

Projektas „Pažink Valstybę 2“

Lapkričio 7 diena projekto „Pažink valstybę “dalyviams buvo turininga. Ryte lankėmės Biržų regioninio parko Lankytojų centre, kuris įsikūręs Rotušės gatvėje. Mus pasitiko centro direktorius K.Baronas ,kuris aprodė čia įrengtą ekspoziciją, supažindinančią su šios saugomos teritorijos išskirtinėmis vertybėmis. Pagrindinė ekspozicijos tema – „Prasmengančios žemės kraštas“, kadangi Biržų kraštas garsėja smegduobėmis, įgriuvomis, įdomiais geologiniais procesais.

Ekspozicijoje įrengti interaktyvūs stendai - žaidimai „Smegduobių raidos procesas“, „Karstinių ežerėlių ekosistema“. Stendas, veikiantis kaip smėlio laikrodis, imituoja smegduobės griūtį, kiti stendai vaizduoja smegduobes prieš griūtį ir po griūties.

Antroje ekspozicijų salėje apžiūrėjome mineralų bei uolienų ekspoziciją ,supažindinančią su krašto geologiniais turtais.Direktorius atsakė ir į mums rūpimus klausimus.Po to savo žinias patikrinome dalyvaudami žaidime.Grįžome pilni įspūdžių ir su pažadu sau -būtinai ten dar apsilankyti, juk ne visą žaidimą dar įveikėme, o kitų ir nepabandėme.Siūlome ir visiems pradėti pažintį su Lietuva nuo gimtojo krašto.

Po pietų skubėjome į susitikimą su savivaldybės mero pavaduotoja Irute Varziene. Susitikime taip pat dalyvavo Švietimo,kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius,vyriausioji specialistė Loreta Baronienė,bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Bruniuvienė. Pristatėme projektą ,kuriame dalyvauja mūsų mokykla. .Papasakojome ką jau nuveikėme, kiek daug ir įdomaus sužinojome , su kokiomis problemomis susidūrėme. Išgirdome naudingų pasiūlymų,padrąsinančių žodžių. Ačiū Lauryno mamytei , kuri padėjo mums organizuoti šį susitikimą.

Projektas „Pažink Valstybę“

Šešta klasė dalyvauja projekte „Pažink valstybę“, kurį jau antrus metus vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus. Šiemet projekte dalyvauja apie 100 mokyklų.

Rugsėjo 27 d. į Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centrą susirinko šiais metais projekte „Pažink valstybę“ dalyvaujantys mokytojai. Susitikimo metu buvo pristatytos įvairios valstybės valdymo sritys, mokytojai kartu su įvairių sričių ekspertais iš Lietuvos kariuomenės, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos banko, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Vilniaus politikos analizės instituto ir Ugdymo plėtotės centro diskutavo apie savo mokyklos bendruomenės aplinkoje kylančias problemas, jų sprendimo būdus, tarėsi, kokios institucijos galėtų padėti jas išspręsti.

Projekto vykdymo laikas: 2018 rugsėjo-gruodžio mėnesiai.

Mūsų mokyklai teko gamtosaugos sritis. Spalio pradžioje apsisprendėme , kad gilinsimės į temą .„Rekreacinės vertės ištekliai. .Biržų krašto pažintiniai takai“. Mokiniai ne tik rinko informaciją, bet spalio 19 d. dešimt šeštos klasės mokinių apsilankė Užušilių pažintiniame take:juk svarbu ir pačiam viską pamatyti ir išbandyti.

Lapkričio pradžioje laukia susitikimai Biržų regioninio parko direkcijoje bei susitikimas su vicemere I.Varziene .Jų metu mokiniai toliau gilinsis į šią sritį,aptars pastebėtas problemas. 2018 m. lapkričio pabaigoje projekto dalyvių grupės atvyks į Vilnių ir pagal pasirinktą tematiką nacionalinėse institucijose dalyvaus susitikimuose, kurių tikslas – gilesnė problemos analizė ir pristatymas.

         Mūsų mokykla yra partneris projekto ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“, kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. http://www.pmmmc.puslapiai.lt/Projektine veikla.html
PROJEKTAS “Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“

          Mūsų mokyklos moksleiviai nuoširdžiai palaiko projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“ idėją.

         Todėl lapkričio 7-ąją dieną buvo nuspręst rengti šventę, skirtą Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Šiam renginiui ruošiamės iš anksti. Vykome pas ūkininką Visocką, jo soduose prisiskynėme obuolių. Per technologijų ir biologijos pamokas kalbėjome apie sveiką mitybą, susipažinome su sveikos mitybos piramidę.

         Kūno kultūros mokytojai pabrėžė, kaip svarbu sportuoti, aktyviai judėti, taigi, tinkamai maitinkis ir sportuok – būsi sveikas.

         Lapkričio 7 –osios dienos rytas buvo neįprastas: šurmuliavo organizatoriai, moksleiviai.

        Gražiai papuošta valgykla visus kvietė susipažinti su sveikuolių meniu, kuriame pusryčiams – vaisiai, grikių košė, arbata. Pietums virėjos siūlė virtų varškėčių, daržovių sriubos, žuvienės, daržovių mišrainės, vaisių, sulčių.

         Po trijų pamokų vyko judriosios pertraukos renginys: estafetėse rungėsi 6 ir 7 klasių komandos – klasės. Pirmoji rungtis greičiau surinkti nuo stalų obuolius į pintines. Salė plyšo nuo emocijų ir aistrų. Po atkaklios kovos paaiškėjo, kad greičiausi buvo 6a klasės moksleiviai.

         Sekanti rungtis buvo iš obuolių pastatyti kuo aukštesnę piramidę. Čia sėkmė lydėjo 7 a klasės moksleivius – jų piramidė buvo aukščiausia.

        Trečioji rungtys – pasiimk obuolį burna sau, nepalietęs jo rankomis. Čia vėl užvirė emocijos – greičiausi buvo 6 a klasės moksleiviai.

        Čia nebuvo nei pralaimėjusių, nei laimėtojų - svarbiausia gera nuotaika ir turiningai praleistas laikas, nugalėjo draugystė. Judrioji pertrauka baigėsi – skambutis pakvietė visus į pamokas.

        Po keturių pamokų renginys tęsėsi prie aktų salės, mokinių ir mokytojų jau laukė technologijų pamokų metu sukonstruota sveikos mitybos piramidė.

        Visiems susirinkusiems biologijos ir technologijų mokytojos kalbėjo kiek ir kokių produktų turėtume valgyti daugiausia, o kokių galėtume ir atsisakyti. Vaikams buvo įdomu , jei dalyvavo diskusijose, įdėmiai klausėsi mokytojų aiškinimo.

        Na o šalia piramidės puikavosi gausybė pintinių, prikrautų rudens gėrybių: obuolių, kriaušių morkų ir kt. Renginys baigėsi ragaujant rudens gėrybes. Taigi, šis renginys mums dar kartą priminė, jei norime būti sveiki, turime tinkamai maitintis ir aktyviai judėti.

Renginio akimirkos