Biudžetine įstaiga. Kaštonų g. 13, LT-41115 Biržai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190546078
Tel. (8 450 ) 36740 el. p. kastonupm@gmail.com
Šimtmečio programavimo valanda

Mūsų mokykla priėmė iššūkį ir prisijungė prie „bit&Byte“ paskelbtos iniciatyvos Lietuvos šimtmečiui paminėti, organizuojant specialią integruotą istorijos ir informacinių technologijų pamoką „100 programavimo valandų – 100 mokyklų“.

Lapkričio 9 dieną į mokyklą atvyko mentoriai iš Vilniaus Andrius ir Aivaras , kurie 5b,6, 8b klasės mokiniams papasakojo apie galimybes IT industrijoje, supažindino su žaidimų kūrėjų rolėmis.

Vėliau mokiniai išsiskirstė į IT kabinetus ir kartu su mentoriais sprendė „bit&Byte“ specialiai Lietuvos šimtmečiui sukurtas programavimo užduotis apie svarbius Lietuvos istorijos įvykius : Kaip baseine aplenkti Rūtą Meilutytę? Kaip padėti Liudui Mažyliui greičiau rasti Nepriklausomybės akto originalą ir kaip atkartoti Dariaus ir Girėno skrydį per Atlantą? Visa tai ir dar daug kitų užduočių teko įveikti mokiniams.Džiugu, kad keletas mokinių sugebėjo įveikti visas dešimt užduočių.Jie buvo apdovanoti tušinukais.

Projektas „Pažink Valstybę 2“

Lapkričio 7 diena projekto „Pažink valstybę “dalyviams buvo turininga. Ryte lankėmės Biržų regioninio parko Lankytojų centre, kuris įsikūręs Rotušės gatvėje. Mus pasitiko centro direktorius K.Baronas ,kuris aprodė čia įrengtą ekspoziciją, supažindinančią su šios saugomos teritorijos išskirtinėmis vertybėmis. Pagrindinė ekspozicijos tema – „Prasmengančios žemės kraštas“, kadangi Biržų kraštas garsėja smegduobėmis, įgriuvomis, įdomiais geologiniais procesais.

Ekspozicijoje įrengti interaktyvūs stendai - žaidimai „Smegduobių raidos procesas“, „Karstinių ežerėlių ekosistema“. Stendas, veikiantis kaip smėlio laikrodis, imituoja smegduobės griūtį, kiti stendai vaizduoja smegduobes prieš griūtį ir po griūties.

Antroje ekspozicijų salėje apžiūrėjome mineralų bei uolienų ekspoziciją ,supažindinančią su krašto geologiniais turtais.Direktorius atsakė ir į mums rūpimus klausimus.Po to savo žinias patikrinome dalyvaudami žaidime.Grįžome pilni įspūdžių ir su pažadu sau -būtinai ten dar apsilankyti, juk ne visą žaidimą dar įveikėme, o kitų ir nepabandėme.Siūlome ir visiems pradėti pažintį su Lietuva nuo gimtojo krašto.

Po pietų skubėjome į susitikimą su savivaldybės mero pavaduotoja Irute Varziene. Susitikime taip pat dalyvavo Švietimo,kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius,vyriausioji specialistė Loreta Baronienė,bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Bruniuvienė. Pristatėme projektą ,kuriame dalyvauja mūsų mokykla. .Papasakojome ką jau nuveikėme, kiek daug ir įdomaus sužinojome , su kokiomis problemomis susidūrėme. Išgirdome naudingų pasiūlymų,padrąsinančių žodžių. Ačiū Lauryno mamytei , kuri padėjo mums organizuoti šį susitikimą.

Projektas „Pažink Valstybę“

Šešta klasė dalyvauja projekte „Pažink valstybę“, kurį jau antrus metus vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras drauge su Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centru ir kitais partneriais. Projekto tikslas – supažindinti mokinius su įvairiomis Lietuvos viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias nacionalines ir regionines problemas, apsvarstyti jų sprendimo būdus. Šiemet projekte dalyvauja apie 100 mokyklų.

Rugsėjo 27 d. į Prezidento kanceliarijos Valstybės pažinimo centrą susirinko šiais metais projekte „Pažink valstybę“ dalyvaujantys mokytojai. Susitikimo metu buvo pristatytos įvairios valstybės valdymo sritys, mokytojai kartu su įvairių sričių ekspertais iš Lietuvos kariuomenės, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos banko, Žmogaus teisių stebėjimo instituto, Vilniaus politikos analizės instituto ir Ugdymo plėtotės centro diskutavo apie savo mokyklos bendruomenės aplinkoje kylančias problemas, jų sprendimo būdus, tarėsi, kokios institucijos galėtų padėti jas išspręsti.

Projekto vykdymo laikas: 2018 rugsėjo-gruodžio mėnesiai.

Mūsų mokyklai teko gamtosaugos sritis. Spalio pradžioje apsisprendėme , kad gilinsimės į temą .„Rekreacinės vertės ištekliai. .Biržų krašto pažintiniai takai“. Mokiniai ne tik rinko informaciją, bet spalio 19 d. dešimt šeštos klasės mokinių apsilankė Užušilių pažintiniame take:juk svarbu ir pačiam viską pamatyti ir išbandyti.

Lapkričio pradžioje laukia susitikimai Biržų regioninio parko direkcijoje bei susitikimas su vicemere I.Varziene .Jų metu mokiniai toliau gilinsis į šią sritį,aptars pastebėtas problemas. 2018 m. lapkričio pabaigoje projekto dalyvių grupės atvyks į Vilnių ir pagal pasirinktą tematiką nacionalinėse institucijose dalyvaus susitikimuose, kurių tikslas – gilesnė problemos analizė ir pristatymas.

Kontaktinis seminaras Freiburge

Spalio 18-21 d. mokytoja Eglė Gintautaitė dalyvavo TBV kontaktiniame Erasmus+ seminare „Education for Democratic Citizenship in Erasmus+School Exchange Partnerships“ Freiburge(Vokietija). Seminare dalyvavo mokytojai iš 23 Europos valstybių. Jo metu dalytasi idėjomis, ieškota naujų galimų projekto partnerių. Mūsų mokyklai pavyko užmegzti naujų ryšių ir tikimasi bendradarbiauti su mokyklomis iš Kroatijos, Ispanijos, Graikijos, Suomijos bei Latvijos kartu kuriant naują projektą „Drama For Democracy“. Dalyvavimo seminare išlaidas padengė renginio organizatoriai, o kelionės išlaidas- Švietimo mainų paramos fondas.         

         2018 m. Kaštonų pagrindinė mokykla vykdo KA1 projektą „Anglų k. kūrybiškam mokytojui“. Mokykla siekia tobulinti savo mokytojų kvalifikaciją, ugdyti lyderių savybes. Kaip viena galimų priemonių yra ir šis projektas. Rugsėjo-spalio mėnesiais šio projekto remiami, 4 mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose JK ir Maltoje. Pagrindinis tikslas buvo tobulinti savo bendrąsias kompetencijas: bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumą bei užsienio kalbos tam, kad pagerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus.

         Kursuose Maltoje dalyvavo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Gabrėnaitė, matematikos mokytoja R.Montvydienė bei spec.pedagogė D.Braždžionienė. Rugsėjo 30-spalio 6 d. intensyviai mokėsi anglų kalbos kartu su Vokietijos, Japonijos, Prancūzijos Rejunjono salos, Lenkijos, Vengrijos mokytojais. Mokymai vyko ne tik mokykloje – vyko į mokomąsias pažintines išvykas: į sostinę Valetą, Mdiną, aplankėme Gozo salą. Pažino kitų šalių kultūrą, susipažino su švietimo sistema, papročiais. Tuo pačiu populiarino savo šalį, Biržus, mokyklą, nes buvo žmonių, pirmą kartą išgirdusių apie Lietuvą, Biržus.

         Kursuose Šiaurės Airijoje(JK) dalyvavo anglų k. mokytoja bei šio projekto koordinatorė E.Gintautaitė. Kursų metu didžiausias dėmesys skirtas komunikaciniams užsienio kalbos mokymo metodams: darbui porose, grupėse. Aplankytos dvi mokyklos Belfaste: stebėta kasdienė veikla, sužinota apie JK švietimo sistemos ypatumus. Ne mažiau svarbūs kursai ir kultūrine-politine prasme. Teko ne tik išklausyti liudininkų pasakojimų apie neseną politinę-religinę priešpriešą bet ir pamatyti vietas kuriose vyko Bloody Sunday( Kruvinasis sekmadienis) įvykiai.

         Projektas labai svarbus ne tik dalyvavusiems mokytojams, bet ir visai mokyklai, nes pagilintos mokytojų kompetencijos padės gerinti mokyklos įvaizdį. Pagilintos pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos pagerins mokinių ugdymosi motyvaciją, mokytojams taikant naujus mokymo metodus ir naudojantis nauja metodine medžiaga. Mokykla sutaupė ir kvalifikacijos kėlimo lėšų, kadangi visos veiklos buvo remiamos Europos Komisijos.

         Šis projektas yra vykdomas finansuojant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl EK negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame teikiamos informacijos vartojimą.

Metai – naujas puslapis Kaštonų pagrindinės mokyklos projektinėje veikloje


         Kaštonų pagrindinė mokykla laimėjo finansavimą 2 Erasmus+ programos Europos Komisijos finansuojamiems projektams. Projektas KA1 „Anglų kalba kūrybiškam mokytojui“ skirtas mokytojų kvalifikacijai tobulinti, o KA2 projektas „It‘s logical, dear Mathematics“ (Tai logiška, brangioji matematika“) yra tarpmokyklinė strateginė partnerystė.

         Projekto KA1 esmė – galimybė septyniems mūsų mokyklos mokytojams išvykti kelti kvalifikaciją į užsienio šalis. Dvi anglų kalbos mokytojos planuoja kelti savo kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje. Tikimasi, kad jos įgis naujų žinių ir kompetencijų, atnaujins anglų k. mokymo metodus, pritaikys įgytas žinias per pamokas, tad kils ir mokinių motyvacija mokytis. Penki kitų mokomųjų dalykų mokytojai gerins anglų kalbos įgūdžius Maltoje. Mokytojai įgis kultūrinės - pažintinės patirties, susipažins su britų ir maltiečių ugdymo ypatumais. Kursuose mokytojai tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, keisis idėjomis bei patirtimi su kitų ES šalių mokytojais ir taip praplės savo bendrąsias ir profesines kompetencijas. Kol kas esame vienintelė Biržų miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokykla sėkmingai teikusi paraišką KA1 veikloms ir gavusi finansavimą. Todėl manome, kad, pasidalinę savo gerąja, projektine patirtimi,  paskatinsime ir kitas Biržų rajono ugdymo įstaigas pasinaudoti šios programos teikiamomis galimybėmis.

         Mokiniams aktualesnis ir, be abejo, įdomesnis yra projektas KA2 gana romantišku pavadinimu „Tai logiška, brangioji matematika“. Romantikos čia bus mažai, nes pagrindiniai projekto tikslai – gerinti matematinį raštingumą ir IT panaudojimą mokantis bei kasdieniame gyvenime. Mūsų mokyklos partneriai šiame projekte – Portugalijos, Graikijos, Vengrijos ir Italijos mokyklos. Viso projekto metu vyks įvairios veiklos mokyklose, taip pat ir darbiniai vizitai į kiekvieną iš šių šalių. Per 2018 ir 2019 metus užsienio mokyklose apsilankys 16 mokinių, juos lydės 4 mokytojai. Be to, vyks ir trys koordinatorių susitikimai. Mūsų mokykla taip pat priims mokinius iš visų aukščiau išvardintų šalių bei taps vieno iš trijų koordinatorių susitikimų organizatore. Mokiniai turės unikalią galimybę ne tik įgyti matematinių ar IT žinių, bet ir praktiškai pritaikyti savo anglų k. žinias, ugdyti bendravimo ir tarpkultūrines kompetencijas.

         Paraiškas projektams įgyvendinti parengė anglų k. mokytoja Eglė Gintautaitė ir vokiečių k. mokytoja Žaneta Šležienė, kurios yra ir šių projektų koordinatorės
Pirmasis projekto koordinatorių susitikimas Portugalijoje


         Sausio 14 – 18 d. Portugalijos S. Joãoda Madeira mieste, Agrupamento de Escolas Dr. SerafimLeite mokykloje įvyko pirmasis darbinis projekto „Tai logiška, brangioji matematika!“ šalių koordinatorių susitikimas, kurio metu buvo susitarta dėl mokinių mobilumo atrankos vertinimo kriterijų, dėl visų vykdomų veiklų bei jų terminų. Pirmasis darbas – projekto logotipo konkursas bei Erasmus+ klubo mokykloje įkūrimas. Projekto šalys partnerės: Italijos Montesarchio miesto Instituto di Istruzionesuperiore „Enrico Fermi“, graikų Nafplio miesto 1st JuniorHighschool, vengrų mokykla SzigethalmiSzentIstvánÁltalánosIskola iš Szigethalom bei mūsų, Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla. Susitikime dalyvavo vokiečių kalbos mokytoja, mūsų mokyklos projekto koordinatorė Žaneta Šležienė ir anglų kalbos mokytoja Eglė Gintautaitė.

         Projektą finansuoja Europos Komisija.
         Birželio 13 d. įvyko projekto "It's logical, dear Math!" pirmųjų metų veiklos pristatymas ir aptarimas, kurį vainikavo protų mūšis ir, žinoma, saldūs prizai. Erasmus+ klubo nariai bei mainuose Italijoje dalyvavę mokiniai ir mokytojai pasidalino savo įspūdžiais, patirtimis, kvietė visus būsimus 8 - 9 kl. mokinius neabejoti ir aktyviai jungtis į klubo veiklą. Kaštonų pagrindinė mokykla vykdo du Europos Komisijos finansuojamus Erasmus+ programos projektus: KA1 projektą „Anglų kalba šiuolaikiniam mokytojui“, skirtą mokytojų dalykinėms kompetencijoms gerinti, bei KA2 tarptautinį tarpmokyklinį partnerystės projektą „It‘s logical, dear Maths“. Gegužės mėnesį 5 mūsų mokyklos mokiniai, lydimi 2 mokytojų, dalyvavo pirmame projektiniame darbo susitikime Italijoje, Montesarchio mieste. Jo metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, svarbiausioji buvo uždavinių sprendimo varžytuvės, kuriose dalyvavo 18 mokinių iš visų mokyklų - partnerių: Italijos, Portugalijos, Graikijos, Vengrijos ir Lietuvos. Mūsų atstovas, devintokas Gvidas Rožėnas, varžytuvėse užėmė aukštą 3-ią vietą. Mokiniai pristatė savo šalį, miestą, mokyklą. Dalyvavo matematinėse „lobių“ paieškose, pamokoje apie lygčių sistemų sudarymą, sprendė matematinius ir loginius uždavinius. Svarbi ir kultūrinė patirtis: mokiniai turėjo unikalią galimybę aplankyti Pompėją, pasigėrėti Amalfio pakrante, „panardyti“ siauromis Neapolio gatvelėmis. Svarbi ne tik matematinė ir kultūrinė patirtis, bet ir galimybė bendrauti, mokytis anglų kalba. Projekto dalyviai aštuntokai ir devintokai ne tik įgijo naujų kompetencijų, patobulino savo anglų kalbą, bet ir susirado naujų draugų, smagiai leido laiką laisvu nuo pamokų metu. Grįžę į mokyklą savo patirtimi mokiniai pirmiausia pasidalino su klasės draugais, o po to, birželio 13 d., mokykloje vyko projekto sklaidos renginys, kurio metu 6-9 klasių mokiniams pristatytos Erasmus+ klubo galimybės, pasidalinta patirtimi iš projektinio susitikimo Italijoje. Tikimės, kad kitais mokslo metais dar daugiau mokinių įsitrauks į projektinę veiklą. Projektuose aktyviai dalyvauja ne tik Kaštonų mokyklos mokiniai, bet ir mokytojai. Mokytojos Ž.Šležienė bei L.Žemaitienė 2 savaites tobulino savo anglų kalbos žinias Executive Training instituto rengiamuose kursuose Maltoje. Kursų metu jos ne tik pagilino jau turėtas anglų kalbos žinias ir įgūdžius, praplėtė žodyną, bet ir mokėsi dirbti pamokose naudojant IT, išmaniuosius telefonus, vaidybinius ir žaidybinius elementus... Anglų kalbos mokytoja A.Žiaunytė savo žinias gilino Dumferline, Škotijoje, Intereducation kompanijos rengiamuose kursuose. Per dvi savaites mokytoja susipažino su švietimo sistema, lankėsi mokyklose, atnaujino savo kalbines kompetencijas, dalyvavo svarbiose diskusijose apie tai, koks turi būti XXI amžiaus mokytojas. Tikimės, kad šių mokytojų užsienio šalyse įgyta patirtis žymiai prisidės prie pamokų kokybės gerinimo, kels mokinių motyvaciją. Rudenį savo patirtimi kolegės pasidalins su kitų mokyklų mokytojais. Įgyvendinant šį projektą, kvalifikaciją kels dar 4 mokytojai. EK finansuojami projektai mūsų mokyklos mokytojų ir mokinių gyvenime yra labai reikšmingi. Jie ne tik suteikia galimybę parodyti savo gebėjimus, išmokti naujų dalykų, pasitikrinti savo galimybes, bet ir leidžia mūsų mokiniams ir mokytojams pamatyti užsienio mokyklas savo akimis. Būdami kartu su kitomis Europos valstybėmis, dalindamiesi patirtimi, galime tobulėti, matyti savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Šie projektai finansuojami remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


KA1 projekto koordinatorė, anglų k. mokytoja Eglė Gintautaitė

KA2 projekto koordinatorė, vokiečių k. mokytoja Žaneta Šležienė


ERASMUS+  klubo dalyviai (mokiniai)

 1. Aldas Skaburskis 9

2. Gvidas Rožėnas 9

3. Gvidas Gasiūnas 8b

4. Augustė Žemaitytė 8b

5. Domas Saračinskas 9

6. Aistė Aukštikalnytė 9

7. Fausta Matuzevičiūtė b

8. Vykinta Žukaitė 8b

9. Dominyka Papurėlytė 8b

10. Liveta Kirkliauskaitė 9

11. Robertas Burbulas 9

12. Aurimas Vadupalas 9

13. Mozė Viederis 9

14. Lukas Gliaubicas 9

15. Milda Pranaitytė 8a

16. Kornelija Petraitytė 8a

17. Živilė Karvelytė 8a

18. Edita Sprincėnaitė 8a

19. Arnas Zdanevičius 8a

20. Jomantas Juozaitis 8a

21. Airidas Raižys 8a

22. Mantas Januševičius 8a
Į ateitį su gamtos mokslais, technologijomis ir bendraisias gebėjimais

         Mūsų mokykla laimėjo 2014 m. startavusios naujos programos Erasmus+ finansuojamą projektą. Projekto pavadinimas „Up to the future with science, technology, languages and key competences“ („Į ateitį su gamtos mokslais, technologijomis ir bendraisias gebėjimais“). Projektą koordinuos Lenkijos mokykla Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 11 iš Gliwicach miesto.

         Kiti projekto partneriai - Italijos Montefascione miesto Istituto Istruzione Scolastica Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa", graikų Chania miesto Geniko Lykeio Alikianou, turkų mokykla Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi iš Kayseri miesto ir bulgarai iš Varnos NGHNI 'Konstantin Preslavski'. Pirmasis projektinis susitikimas vyks Biržuose.


Pirmasis darbinis susitikimas 2015 Biržai


Antrasis darbinis susitikimas 2015 Alikianoje (Graikija)


Trečias darbinis susitikimas 2015 Kayseri (Turkija)


Ketvirtas darbinis susitikimas 2015 Varna (Bulgarija)


Penktas darbinis susitikimas 2016 Montefascione (Italija)


Šeštasis darbinis susitikimas 2016 Gliwice (Lenkija)


2015m. lapkričio 8-11 d. mokykloje lankėsi Erasmus+ strateginės mokyklų partnerystės projekto UPSTECHKEY partneriai. Atvyko 4 užsienio šalių: Italijos, Lenkijos, Graikijos ir Bulgarijos atstovai. Vizito metu svečiai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su materialine baze ir žmogiškaisiais ištekliais. Darbinio susitikimo metu aptarti dar laukiantys trumpalaikiai mokinių mainai, veiklos jų metu. Tartasi, kaip pasiekti, kad visi partneriai pilnai atliktų užduotis ir būtų pasiekti išsikelti tikslai. Taip pat vyko išsami diskusija apie specialiųjų poreikių mokinių mokymą. Pristatėme savo šalies bei mokyklos patirtį. Sužinojome kaip dirba partnerinių šalių mokyklos šioje sferoje. Darbinė veikla derinta su pažintine: svečiai susipažino su karstinio regiono ypatumais, ragavo vietinės virtuvės patiekalus; liko sužavėti Kryžių kalnu. Esame tikri, kad šis vizitas svariai prisidės prie projekto sėkmės. Sekantis projekto partnerių susitikimas vyks Varnoje (Bulgarija), gruodžio 6-12 dienomis.         Mūsų mokykla yra partneris projekto ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“, kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. http://www.pmmmc.puslapiai.lt/Projektine veikla.htmlModernizuota Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

         Baigtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas. Mokyklos modernizavimo darbai pradėti 2012 m. gruodžio mėn., baigti 2014 m.

         Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Savivaldybės administracijos projektui „Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas“ buvo paskirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų parama – 1 711 955 Lt. Dalį lėšų projektui įgyvendinti skyrė Savivaldybė – 85 172 Lt (4,7 proc.).

         2009–2010 m. ES fondų, valstybės ir savivaldybės lėšomis Mokyklos pastatas buvo iš dalies rekonstruotas: pakeisti langai, lauko durys, apšiltintas sutapdintas stogas, renovuota apšvietimo, vėdinimo bei dalis šildymo sistemos. Tačiau išorės sienų (gelžbetonio blokai), I a. grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas neatitinko statybos techninių reglamentų reikalavimų. Dėl prastos šių pastato išorės atitvarų būklės buvo patiriami šilumos nuostoliai: atitinkamai 33,93 ir 8,23 proc. Dalis pastato rūsyje esančių paskirstomųjų šildymo sistemos vamzdynų seni ir taip pat neatitiko nustatytų reikalavimų.

         Projekto tikslas – pagerinti Mokyklos pastato energetines charakteristikas ir sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

         Siekiant tikslo, buvo atliekami likę tiesiogiai su energijos taupymo priemonių diegimu susiję pastato modernizavimo darbai: apšiltintos išorės sienos ir cokolis, dalis I a. grindų, pakeista ir izoliuota dalis paskirstomųjų šildymo sistemos vamzdynų rūsyje.

         Rekonstravimo darbus atliko UAB „Henvida“. Darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Žymana“.

         Numatoma, kad 2012–2014 m. atlikti modernizavimo darbai per metus Mokyklai leis sutaupyti 29 proc. energijos (apie 0,17 GWh) arba apie 63 tūkst. Lt.

         2013 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (229 476 Lt) ir Savivaldybės (341 610 Lt) lėšomis Mokyklos pastate atnaujintos vidaus durys, dalis vidaus patalpų ir nuotekų stovų bei vamzdynų, modernizuoti sanitariniai mazgai, sporto salėje atlikta dalis remonto darbų.

         Įgyvendinti modernizavimo projektai labai prisidėjo prie Mokyklos ugdymo ir darbo aplinkos pagerinimo.


 


UEFA seminaras Serbijoje

         2013 m. spalio 21–24 dienomis kūno kultūros mokytojas A. Unglinikas dalyvavo UEFA Study Group Scheme programoje, Nova Pazova mieste (30 km nuo Serbijos sostinės Belgrado). Seminaro metu susipažinta su masinio futbolo organizavimu Serbijoje. Lankytasi pradinėse klasėse (1–8 kl.), stebėtos serbų mokytojų vedamos kūno kultūros pamokos. Susipažinta su moksleiviams organizuojama neformaliojo švietimo veikla. Teko lankytis Belgrado „FC Partizan“ ir „FK Red Star“ futbolo klubuose, stebėtos šių klubų jaunųjų futbolininkų 9–10 m. ir 13–14 m. treniruotės.


Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursai

          Lapkričio 14-26 dienomis teko dalyvauti anglų kalbos mokytojų kursuose Oxford’e, Anglijoje. Šiuos kursus turėjau galimybę lankyti dėka finansiškai parėmusios Europos Komisijos, kurios atstovas Lietuvoje yra Švietimo mainų paramos fondas. Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursai yra dalis Mokymosi visą gyvenimą programos.

          Kursuose teko susipažinti su kolegomis iš šešių Europos valstybių. Mokėmės naujų kalbos mokymo metodikų, kaip sėkmingai panaudoti internetą pamokose, ką įdomaus galima nuveikti su dainomis, paveikslėliais, ir kitų naudingų technikų.

          Gyvenimas paprastų anglų šeimose leido giliau pažinti kultūrą ir žinoma pagilinti anglų kalbos žinias patiems mokytojams. Per tas dvi savaites teko ne tik susipažinti su nuostabiu Oxford miestu, jo šimtametėmis tradicijomis, koledžais, bet ir pakeliauti po Angliją, Velsą. Tikiuosi bent dalį naujų metodų pamėgs ir mano mokiniai.

Anglų k. mokytoja metodininkė Eglė Gintautaitė


Tarptautinis Comenius Regio projektas „Smurto prevencija mokykloje“

          Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame Švietimo mainų paramos fondo finansuojamame Comenius Regio projekte „Smurto prevencija mokykloje“.

          Projekto dalyviai: Biržų raj. Savivaldybės administracijos švietimo skyrius, paramos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, N. Radviliškio pagrindinė mokykla, P. Poškaus Pačeriaukštės pagrindinė mokykla.

          Projekto partneriai: Portugalijos Faro miesto savivaldybė, Agrupamento Vertical de Escolas Neves Junior pagrindinė mokykla, AAPACDM – Algarvės tėvų, auginančių vaikus su protine negalia ir draugų asociacija.

 

Dalyvių susitikimas Faro mieste (Portugalija) 2011 m.

Dalyvių susitikimas Faro mieste (Portugalija) 2012 m.PROJEKTAS „Savanorystė, duok tam, kad gautum mainais“

          Mūsų mokyklai vėl pasisekė laimėti teisę vykdyti daugiašalį Europos Komisijos remiamą Comenius programos projektą. Jo tema- „Volunteering, Give to Recieve“, o lietuviškai tai būtų „Savanorystė, duok tam, kad gautum mainais“. Šiame projekte, be mūsų mokyklos taip pat dalyvaus dar penkios mokyklos iš skirtingų Europos šalių. Sincan Kazim Karabekir Ilkogretim mokykla iš Ankaros(Turkija), College Jules Romains iš St Julien Chapteuil (Prancūzija), Agrupamento Vertical de Escolas Neves Junior iš Faro(Portugalija) , Dirzione Didattica Statale „Giovanni XXIII“ iš Baiano (Italija) ir Colegiul Tehnic „Vasile Parvan“ Stuctura Scoala Cu Clasela I-VIII Nr 19 iš Konstantos ( Rumunija).

          Pagrindinė projekto idėja: geresni mokytojai reiškia geresnius mokinius, o geresni mokiniai - geresnę Europos bendruomenę. Svarbiausios projekto numatomos veiklos: tėvelių užsienio kalbų mokymas (anglų ir vokiečių k.), seminarai tėveliams ir mokytojams kartų skirtumų, patyčių prevencijos, sveikos gyvensenos įgūdžių klausimais, kiekvieno darbinio susitikimo metu vyks šventės mokyklose ir mugės.

         Spalio 9-16 dienomis įvyks pirmasis darbinis susitikimas Faro mieste (Portugalija), kuriame dalyvaus mūsų mokyklos mokiniai Dovydas Jatužis , Vaida Vaičekonytė, Liveta Sereikaitė ir Rokas Matulionis.

Pirmasis darbinis susitikimas Faro mieste (Portugalija)

Antrasis darbinis susitikimas Biržų mieste (Lietuva)

Trečias darbinis susitikimas Baiano mieste (Italija)

Ketvirta darbinis susitikimas Saint Julien Chapteuil mieste (Prancuzija)

Penktas darbinis susitikimas Konstantos mieste (Rimunija)

Šeštas darbinis susitikimas Ankaros mieste (Turkija)


PROJEKTAS “Skaitymo džiaugsmas - kūrybos džiaugsmas“


COMENIUS PARNERYSČIŲ PROJEKTŲ SĄVADAS


www.kastonai.w3.lt www.gim3.tbg.net.pl www.escolanevesjunior.pt www.tera.es/personal9/rodatmi/


Daugiau apie projektą čia ...PROJEKTAS “Šiandien- taip pat, kaip kadaise“

          Mūsų mokykla stengėsi stengėsi ir pagaliau pavyko - laimėjome finansavimą vykdyti projektą! Mūsų Comenius dvišalio projekto tema - “Šiandien - taip pat, kaip kadaise”. Comenius – reiškia, kad mūsų projektas yra finansuojamas iš Europinio fondo, dvišalis - mes ne vieniši šio projekto džiunglėse: kartu su mumis mūsų mokykla partnerė iš Čekijos Gymnazium a Stredni odborna škola Rajec - Jestrebi.

          Kaip jau matyti iš projekto temos, čia nagrinėsime istoriją, tradicijas, kultūrinį palikimą tiek mūsų regiono, tiek mokyklos partnerės regiono. Žmonės  gyvenantys skirtingose šalyse, susiduria su tomis pačiomis problemomis. Taip buvo seniau, taip yra ir dabar. Liaudies kūryba, muzika, vietos papročiai atspindi ir parodo tas situacijas ir problemas. Gaila, tačiau tradicijos nukeliauja užmarštin, taip pamažu prarandame savo kultūrinį palikimą. Norime, kad mokiniai susipažintų su savo vietovės kultūrinėmis tradicijomis. Taip pat norime palyginti mūsų papročius, tradicijas su mūsų partnerių papročiais. Tikimės sudominti mokinius mokytis kalbų ir daugiau sužinoti apie šalį partnerę.

          Galutinis mūsų projekto produktas - paroda, surinktos medžiagos aplankas, koncertas, kasdienių situacijų žodynėlis, filmuota medžiaga.

         Numatyti 14 dienų mokinių mainai, iš pradžių Čekijoje, vėliau čekai atvyks pas mus. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir nuolatinio kontakto su projekte dalyvaujančiais mokiniais abiejose šalyse, taip pat ir jų tėveliais, bei mokytojais.

         Nenuvarykite savo vaiko, jei jis ateis iš mokyklos “pilnas” klausimų, dirbkime kartu!

         Projekto “Šiandien - taip pat, kaip kadaise” darbo vaisius. Čia....PROJEKTAS “Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“

          Mūsų mokyklos moksleiviai nuoširdžiai palaiko projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“ idėją.

         Todėl lapkričio 7-ąją dieną buvo nuspręst rengti šventę, skirtą Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Šiam renginiui ruošiamės iš anksti. Vykome pas ūkininką Visocką, jo soduose prisiskynėme obuolių. Per technologijų ir biologijos pamokas kalbėjome apie sveiką mitybą, susipažinome su sveikos mitybos piramidę.

         Kūno kultūros mokytojai pabrėžė, kaip svarbu sportuoti, aktyviai judėti, taigi, tinkamai maitinkis ir sportuok – būsi sveikas.

         Lapkričio 7 –osios dienos rytas buvo neįprastas: šurmuliavo organizatoriai, moksleiviai.

        Gražiai papuošta valgykla visus kvietė susipažinti su sveikuolių meniu, kuriame pusryčiams – vaisiai, grikių košė, arbata. Pietums virėjos siūlė virtų varškėčių, daržovių sriubos, žuvienės, daržovių mišrainės, vaisių, sulčių.

         Po trijų pamokų vyko judriosios pertraukos renginys: estafetėse rungėsi 6 ir 7 klasių komandos – klasės. Pirmoji rungtis greičiau surinkti nuo stalų obuolius į pintines. Salė plyšo nuo emocijų ir aistrų. Po atkaklios kovos paaiškėjo, kad greičiausi buvo 6a klasės moksleiviai.

         Sekanti rungtis buvo iš obuolių pastatyti kuo aukštesnę piramidę. Čia sėkmė lydėjo 7 a klasės moksleivius – jų piramidė buvo aukščiausia.

        Trečioji rungtys – pasiimk obuolį burna sau, nepalietęs jo rankomis. Čia vėl užvirė emocijos – greičiausi buvo 6 a klasės moksleiviai.

        Čia nebuvo nei pralaimėjusių, nei laimėtojų - svarbiausia gera nuotaika ir turiningai praleistas laikas, nugalėjo draugystė. Judrioji pertrauka baigėsi – skambutis pakvietė visus į pamokas.

        Po keturių pamokų renginys tęsėsi prie aktų salės, mokinių ir mokytojų jau laukė technologijų pamokų metu sukonstruota sveikos mitybos piramidė.

        Visiems susirinkusiems biologijos ir technologijų mokytojos kalbėjo kiek ir kokių produktų turėtume valgyti daugiausia, o kokių galėtume ir atsisakyti. Vaikams buvo įdomu , jei dalyvavo diskusijose, įdėmiai klausėsi mokytojų aiškinimo.

        Na o šalia piramidės puikavosi gausybė pintinių, prikrautų rudens gėrybių: obuolių, kriaušių morkų ir kt. Renginys baigėsi ragaujant rudens gėrybes. Taigi, šis renginys mums dar kartą priminė, jei norime būti sveiki, turime tinkamai maitintis ir aktyviai judėti.

Renginio akimirkos