„Tai logiška, brangioji matematika!“

 

                   Mūsų mokykla šiais metais laimėjo 2017 m. programos „Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės
                   partnerystės projektams skiriamą dotaciją programos „Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo (KA219) bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės
                   partnerystės projekto
It´s Logical, dear Math! įgyvendinimui. („Tai logiška, brangioji matematika!) Projekto trukmė – 36 mėn.

                   Projektą koordinuos Portugalijos mokykla Agrupamento de Escolas Dr. SerafimLeite iš S. Joãoda Madeira miesto. Kiti projekto partneriai
              - Italijos MONTESARCHIO miesto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE"ENRICO FERMI",
                 graikų Nafplio miesto 1st JuniorHighschoolofNafplio, vengrų mokykla SzigethalmiSzentIstvánÁltalánosIskolaiš Szigethalom.
                 Pirmasis projektinis koordinatorių susitikimas vyks sausio mėnesį Portugalijoje.Į ateitį su gamtos mokslais, technologijomis ir bendraisias gebėjimais

         Mūsų mokykla laimėjo 2014 m. startavusios naujos programos Erasmus+ finansuojamą projektą. Projekto pavadinimas „Up to the future with science, technology, languages and key competences“ („Į ateitį su gamtos mokslais, technologijomis ir bendraisias gebėjimais“). Projektą koordinuos Lenkijos mokykla Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Nr 11 iš Gliwicach miesto.

         Kiti projekto partneriai - Italijos Montefascione miesto Istituto Istruzione Scolastica Superiore "Carlo Alberto Dalla Chiesa", graikų Chania miesto Geniko Lykeio Alikianou, turkų mokykla Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi iš Kayseri miesto ir bulgarai iš Varnos NGHNI 'Konstantin Preslavski'. Pirmasis projektinis susitikimas vyks Biržuose.


Pirmasis darbinis susitikimas 2015 Biržai


Antrasis darbinis susitikimas 2015 Alikianoje (Graikija)


Trečias darbinis susitikimas 2015 Kayseri (Turkija)


Ketvirtas darbinis susitikimas 2015 Varna (Bulgarija)


Penktas darbinis susitikimas 2016 Montefascione (Italija)


Šeštasis darbinis susitikimas 2016 Gliwice (Lenkija)


2015m. lapkričio 8-11 d. mokykloje lankėsi Erasmus+ strateginės mokyklų partnerystės projekto UPSTECHKEY partneriai. Atvyko 4 užsienio šalių: Italijos, Lenkijos, Graikijos ir Bulgarijos atstovai. Vizito metu svečiai apžiūrėjo mokyklą, susipažino su materialine baze ir žmogiškaisiais ištekliais. Darbinio susitikimo metu aptarti dar laukiantys trumpalaikiai mokinių mainai, veiklos jų metu. Tartasi, kaip pasiekti, kad visi partneriai pilnai atliktų užduotis ir būtų pasiekti išsikelti tikslai. Taip pat vyko išsami diskusija apie specialiųjų poreikių mokinių mokymą. Pristatėme savo šalies bei mokyklos patirtį. Sužinojome kaip dirba partnerinių šalių mokyklos šioje sferoje. Darbinė veikla derinta su pažintine: svečiai susipažino su karstinio regiono ypatumais, ragavo vietinės virtuvės patiekalus; liko sužavėti Kryžių kalnu. Esame tikri, kad šis vizitas svariai prisidės prie projekto sėkmės. Sekantis projekto partnerių susitikimas vyks Varnoje (Bulgarija), gruodžio 6-12 dienomis.         Mūsų mokykla yra partneris projekto ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“, kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. http://www.pmmmc.puslapiai.lt/Projektine veikla.htmlModernizuota Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

         Baigtas Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato modernizavimas. Mokyklos modernizavimo darbai pradėti 2012 m. gruodžio mėn., baigti 2014 m.

         Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. birželio 28 d. įsakymu Savivaldybės administracijos projektui „Biržų rajono Kaštonų pagrindinės mokyklos pastato Biržuose, Kaštonų g. 13, modernizavimas“ buvo paskirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų parama – 1 711 955 Lt. Dalį lėšų projektui įgyvendinti skyrė Savivaldybė – 85 172 Lt (4,7 proc.).

         2009–2010 m. ES fondų, valstybės ir savivaldybės lėšomis Mokyklos pastatas buvo iš dalies rekonstruotas: pakeisti langai, lauko durys, apšiltintas sutapdintas stogas, renovuota apšvietimo, vėdinimo bei dalis šildymo sistemos. Tačiau išorės sienų (gelžbetonio blokai), I a. grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas neatitinko statybos techninių reglamentų reikalavimų. Dėl prastos šių pastato išorės atitvarų būklės buvo patiriami šilumos nuostoliai: atitinkamai 33,93 ir 8,23 proc. Dalis pastato rūsyje esančių paskirstomųjų šildymo sistemos vamzdynų seni ir taip pat neatitiko nustatytų reikalavimų.

         Projekto tikslas – pagerinti Mokyklos pastato energetines charakteristikas ir sumažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas.

         Siekiant tikslo, buvo atliekami likę tiesiogiai su energijos taupymo priemonių diegimu susiję pastato modernizavimo darbai: apšiltintos išorės sienos ir cokolis, dalis I a. grindų, pakeista ir izoliuota dalis paskirstomųjų šildymo sistemos vamzdynų rūsyje.

         Rekonstravimo darbus atliko UAB „Henvida“. Darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Žymana“.

         Numatoma, kad 2012–2014 m. atlikti modernizavimo darbai per metus Mokyklai leis sutaupyti 29 proc. energijos (apie 0,17 GWh) arba apie 63 tūkst. Lt.

         2013 m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (229 476 Lt) ir Savivaldybės (341 610 Lt) lėšomis Mokyklos pastate atnaujintos vidaus durys, dalis vidaus patalpų ir nuotekų stovų bei vamzdynų, modernizuoti sanitariniai mazgai, sporto salėje atlikta dalis remonto darbų.

         Įgyvendinti modernizavimo projektai labai prisidėjo prie Mokyklos ugdymo ir darbo aplinkos pagerinimo.


 


UEFA seminaras Serbijoje

         2013 m. spalio 21–24 dienomis kūno kultūros mokytojas A. Unglinikas dalyvavo UEFA Study Group Scheme programoje, Nova Pazova mieste (30 km nuo Serbijos sostinės Belgrado). Seminaro metu susipažinta su masinio futbolo organizavimu Serbijoje. Lankytasi pradinėse klasėse (1–8 kl.), stebėtos serbų mokytojų vedamos kūno kultūros pamokos. Susipažinta su moksleiviams organizuojama neformaliojo švietimo veikla. Teko lankytis Belgrado „FC Partizan“ ir „FK Red Star“ futbolo klubuose, stebėtos šių klubų jaunųjų futbolininkų 9–10 m. ir 13–14 m. treniruotės.


Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursai

          Lapkričio 14-26 dienomis teko dalyvauti anglų kalbos mokytojų kursuose Oxford’e, Anglijoje. Šiuos kursus turėjau galimybę lankyti dėka finansiškai parėmusios Europos Komisijos, kurios atstovas Lietuvoje yra Švietimo mainų paramos fondas. Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursai yra dalis Mokymosi visą gyvenimą programos.

          Kursuose teko susipažinti su kolegomis iš šešių Europos valstybių. Mokėmės naujų kalbos mokymo metodikų, kaip sėkmingai panaudoti internetą pamokose, ką įdomaus galima nuveikti su dainomis, paveikslėliais, ir kitų naudingų technikų.

          Gyvenimas paprastų anglų šeimose leido giliau pažinti kultūrą ir žinoma pagilinti anglų kalbos žinias patiems mokytojams. Per tas dvi savaites teko ne tik susipažinti su nuostabiu Oxford miestu, jo šimtametėmis tradicijomis, koledžais, bet ir pakeliauti po Angliją, Velsą. Tikiuosi bent dalį naujų metodų pamėgs ir mano mokiniai.

Anglų k. mokytoja metodininkė Eglė Gintautaitė


Tarptautinis Comenius Regio projektas „Smurto prevencija mokykloje“

          Mūsų mokykla dalyvauja tarptautiniame Švietimo mainų paramos fondo finansuojamame Comenius Regio projekte „Smurto prevencija mokykloje“.

          Projekto dalyviai: Biržų raj. Savivaldybės administracijos švietimo skyrius, paramos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, N. Radviliškio pagrindinė mokykla, P. Poškaus Pačeriaukštės pagrindinė mokykla.

          Projekto partneriai: Portugalijos Faro miesto savivaldybė, Agrupamento Vertical de Escolas Neves Junior pagrindinė mokykla, AAPACDM – Algarvės tėvų, auginančių vaikus su protine negalia ir draugų asociacija.

 

Dalyvių susitikimas Faro mieste (Portugalija) 2011 m.

Dalyvių susitikimas Faro mieste (Portugalija) 2012 m.PROJEKTAS „Savanorystė, duok tam, kad gautum mainais“

          Mūsų mokyklai vėl pasisekė laimėti teisę vykdyti daugiašalį Europos Komisijos remiamą Comenius programos projektą. Jo tema- „Volunteering, Give to Recieve“, o lietuviškai tai būtų „Savanorystė, duok tam, kad gautum mainais“. Šiame projekte, be mūsų mokyklos taip pat dalyvaus dar penkios mokyklos iš skirtingų Europos šalių. Sincan Kazim Karabekir Ilkogretim mokykla iš Ankaros(Turkija), College Jules Romains iš St Julien Chapteuil (Prancūzija), Agrupamento Vertical de Escolas Neves Junior iš Faro(Portugalija) , Dirzione Didattica Statale „Giovanni XXIII“ iš Baiano (Italija) ir Colegiul Tehnic „Vasile Parvan“ Stuctura Scoala Cu Clasela I-VIII Nr 19 iš Konstantos ( Rumunija).

          Pagrindinė projekto idėja: geresni mokytojai reiškia geresnius mokinius, o geresni mokiniai - geresnę Europos bendruomenę. Svarbiausios projekto numatomos veiklos: tėvelių užsienio kalbų mokymas (anglų ir vokiečių k.), seminarai tėveliams ir mokytojams kartų skirtumų, patyčių prevencijos, sveikos gyvensenos įgūdžių klausimais, kiekvieno darbinio susitikimo metu vyks šventės mokyklose ir mugės.

         Spalio 9-16 dienomis įvyks pirmasis darbinis susitikimas Faro mieste (Portugalija), kuriame dalyvaus mūsų mokyklos mokiniai Dovydas Jatužis , Vaida Vaičekonytė, Liveta Sereikaitė ir Rokas Matulionis.

Pirmasis darbinis susitikimas Faro mieste (Portugalija)

Antrasis darbinis susitikimas Biržų mieste (Lietuva)

Trečias darbinis susitikimas Baiano mieste (Italija)

Ketvirta darbinis susitikimas Saint Julien Chapteuil mieste (Prancuzija)

Penktas darbinis susitikimas Konstantos mieste (Rimunija)

Šeštas darbinis susitikimas Ankaros mieste (Turkija)


PROJEKTAS “Skaitymo džiaugsmas - kūrybos džiaugsmas“


COMENIUS PARNERYSČIŲ PROJEKTŲ SĄVADAS


www.kastonai.w3.lt www.gim3.tbg.net.pl www.escolanevesjunior.pt www.tera.es/personal9/rodatmi/


Daugiau apie projektą čia ...PROJEKTAS “Šiandien- taip pat, kaip kadaise“

          Mūsų mokykla stengėsi stengėsi ir pagaliau pavyko - laimėjome finansavimą vykdyti projektą! Mūsų Comenius dvišalio projekto tema - “Šiandien - taip pat, kaip kadaise”. Comenius – reiškia, kad mūsų projektas yra finansuojamas iš Europinio fondo, dvišalis - mes ne vieniši šio projekto džiunglėse: kartu su mumis mūsų mokykla partnerė iš Čekijos Gymnazium a Stredni odborna škola Rajec - Jestrebi.

          Kaip jau matyti iš projekto temos, čia nagrinėsime istoriją, tradicijas, kultūrinį palikimą tiek mūsų regiono, tiek mokyklos partnerės regiono. Žmonės  gyvenantys skirtingose šalyse, susiduria su tomis pačiomis problemomis. Taip buvo seniau, taip yra ir dabar. Liaudies kūryba, muzika, vietos papročiai atspindi ir parodo tas situacijas ir problemas. Gaila, tačiau tradicijos nukeliauja užmarštin, taip pamažu prarandame savo kultūrinį palikimą. Norime, kad mokiniai susipažintų su savo vietovės kultūrinėmis tradicijomis. Taip pat norime palyginti mūsų papročius, tradicijas su mūsų partnerių papročiais. Tikimės sudominti mokinius mokytis kalbų ir daugiau sužinoti apie šalį partnerę.

          Galutinis mūsų projekto produktas - paroda, surinktos medžiagos aplankas, koncertas, kasdienių situacijų žodynėlis, filmuota medžiaga.

         Numatyti 14 dienų mokinių mainai, iš pradžių Čekijoje, vėliau čekai atvyks pas mus. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo ir nuolatinio kontakto su projekte dalyvaujančiais mokiniais abiejose šalyse, taip pat ir jų tėveliais, bei mokytojais.

         Nenuvarykite savo vaiko, jei jis ateis iš mokyklos “pilnas” klausimų, dirbkime kartu!

         Projekto “Šiandien - taip pat, kaip kadaise” darbo vaisius. Čia....PROJEKTAS “Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“

          Mūsų mokyklos moksleiviai nuoširdžiai palaiko projekto „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo ugdymas mokyklose“ idėją.

         Todėl lapkričio 7-ąją dieną buvo nuspręst rengti šventę, skirtą Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Šiam renginiui ruošiamės iš anksti. Vykome pas ūkininką Visocką, jo soduose prisiskynėme obuolių. Per technologijų ir biologijos pamokas kalbėjome apie sveiką mitybą, susipažinome su sveikos mitybos piramidę.

         Kūno kultūros mokytojai pabrėžė, kaip svarbu sportuoti, aktyviai judėti, taigi, tinkamai maitinkis ir sportuok – būsi sveikas.

         Lapkričio 7 –osios dienos rytas buvo neįprastas: šurmuliavo organizatoriai, moksleiviai.

        Gražiai papuošta valgykla visus kvietė susipažinti su sveikuolių meniu, kuriame pusryčiams – vaisiai, grikių košė, arbata. Pietums virėjos siūlė virtų varškėčių, daržovių sriubos, žuvienės, daržovių mišrainės, vaisių, sulčių.

         Po trijų pamokų vyko judriosios pertraukos renginys: estafetėse rungėsi 6 ir 7 klasių komandos – klasės. Pirmoji rungtis greičiau surinkti nuo stalų obuolius į pintines. Salė plyšo nuo emocijų ir aistrų. Po atkaklios kovos paaiškėjo, kad greičiausi buvo 6a klasės moksleiviai.

         Sekanti rungtis buvo iš obuolių pastatyti kuo aukštesnę piramidę. Čia sėkmė lydėjo 7 a klasės moksleivius – jų piramidė buvo aukščiausia.

        Trečioji rungtys – pasiimk obuolį burna sau, nepalietęs jo rankomis. Čia vėl užvirė emocijos – greičiausi buvo 6 a klasės moksleiviai.

        Čia nebuvo nei pralaimėjusių, nei laimėtojų - svarbiausia gera nuotaika ir turiningai praleistas laikas, nugalėjo draugystė. Judrioji pertrauka baigėsi – skambutis pakvietė visus į pamokas.

        Po keturių pamokų renginys tęsėsi prie aktų salės, mokinių ir mokytojų jau laukė technologijų pamokų metu sukonstruota sveikos mitybos piramidė.

        Visiems susirinkusiems biologijos ir technologijų mokytojos kalbėjo kiek ir kokių produktų turėtume valgyti daugiausia, o kokių galėtume ir atsisakyti. Vaikams buvo įdomu , jei dalyvavo diskusijose, įdėmiai klausėsi mokytojų aiškinimo.

        Na o šalia piramidės puikavosi gausybė pintinių, prikrautų rudens gėrybių: obuolių, kriaušių morkų ir kt. Renginys baigėsi ragaujant rudens gėrybes. Taigi, šis renginys mums dar kartą priminė, jei norime būti sveiki, turime tinkamai maitintis ir aktyviai judėti.

Renginio akimirkos