Biudžetine įstaiga. Kaštonų g. 13, LT-41115 Biržai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190546078
Tel. (8 450 ) 36740 el. p. kastonupm@gmail.com

Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto vedėjo padėkos raštas.

Asmeninės sukakties proga apdovanota raštvedė Jolanta Janonienė už nepriekaištingą ir profesionalų darbą, geranoriškumą, svarų indėlį į mokyklos veiklų įgyvendinimą.

Tarptautinės mokytojų dienos proga apdovanoti šie Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos vadovai ir mokytojai:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėkos raštu apdovanota:

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laimutė Gabrėnaitė už ilgametę sėkmingą vadybinę ir pedagoginę mokyklos bendruomenės telkimą bendrų tikslų įgyvendinimui, puikius jos mokinių akademinius pasiekimus asmeninės sukakties proga.

Biržų rajono savivaldybės mero padėkos raštu apdovanota:

Aušra Macienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, už nuoširdų ir kruopštų pedagoginį darbą, kūrybines iniciatyvas bei jų įgyvendinimą.

Biržų rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto vedėjo padėkos raštais apdovanoti šie mokytojai:

Danguolę Briedienę, vyresniąją pradinių klasių mokytoją, už stropų ir profesionalų pedagoginį darbą bei nuoširdų bendravimą su mokinių tėvais.

Danguolę Čirvinskienę, vyresniąją rusų kalbos mokytoją, už stropų darbą, nuoširdų bendravimą su mokinių tėvais bei sėkmingą vadovavimą mokinių savivaldai;

Ireną Pakalnienę, pradinių klasių mokytoją metodininkę, už atsakingą, aktyvią pedagoginę ir metodinę veiklą;

Vilmą Simėnienę, socialinę pedagogę metodininkę, už aktyvią socialinę edukacinę veiklą mokykloje;

Albiną Šakėnienę, biologijos mokytoją metodininkę, už profesionalią pedagoginę veiklą, dėmesingumą įvairių poreikių mokiniams bei sėkmingą profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

Ritą Valintėlytę, bibliotekos vedėją, už bibliotekos atnaujinimą ir modernizavimą, edukacinių programų vaikams rengimą, bibliotekos paslaugų plėtrą;

Laimą Žemaitienę, technologijų mokytoją metodininkę, už profesionalų darbą, mokinių kūrybiškumo ugdymą bei svarų indėlį į sveikatą stiprinančios mokyklos kūrimą;

Almonę Žiaunytę, anglų kalbos mokytoją metodininkę, už ilgametį nuoširdų ir profesionalų darbą, mokyklos bendruomenės įtraukimą į tarptautinių projektų veiklą bei daugiakultūriškumo ugdymą;

Daivą Braždžionienę, specialiąją pedagogę metodininkę, už sąžiningą ir nuoširdų darbą su specialiųjų poreikių mokiniais, pagalbą kolegoms bei aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje.