NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS


NEFORMALAUS ŠVIETIMO 1-10 KLASIŲ VADOVAI

Eil.Nr. Mokytojo vardas, pavardė Pavadinimas
1 S. Tauterienė  Žaidžiu, sportuoju ir augu sveikas 
2 D. Briedienė  „Judrieji žaidimai“ 
3 G.Urbonavičienė   "Let's play" 
4 G. Urbonavičienė  "It's funny"
5 R. Ebienė Šokių būrelis
6 E. Žaldokas Dviračiai
7 E. Žaldokas Judrieji žaidimai
J. Jankauskienė Judrieji žaidimai
J. Jankauskienė Dviračiai
10  A. Bukys Turizmo pradmenys
11  L. Žemaitienė Netradiciniai rankdarbiai
12  R. Stanulevičienė Vokalinis ansamblis
13  R. Stanulevičienė  Ateitininkų choras 
14 A.Unglinikas Futbolas (merg.)
Aktyvaus judėjimo pratybos

BŪRELIAI MOKYKLOJE