Eil.Nr Vardas, pavardė Pedaginis darbo stažas Kvalifikacinė kategorija Kokią mokslo įstaigą baigė Pareigos Auklėjama klasė
1 Vytautas Stanulevičius 38 Vyresn. mokytojas ŠPI II kat. direktorius  
2 Laima Gabrėnaitė 33 Mokytoja metodininkė VVPI II kat. direkt. pavaduotoja ugdymui  
3 Daiva Armalienė 29 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl .mokytoja 3b
4 Irena Pakalnienė 28 Mokytoja metodininkė ŠPI Prad. kl .mokytoja 1a
5 Stanislava Tauterienė 36 Mokytoja metodininkė ŠPI Prad. kl. mokytoja 4b
6 Aurelija Karosienė 31 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl. mokytoja 3a
7 Laima Žemaitienė 20 Mokytoja metodininkė ŠU Technologijų mokytoja 9b
8 Rasa Stanulevičienė 25 Mokytoja metodininkė LVK KF Muzikos, etikos mokytoja 6a
9 Almonė Žiaunytė 35 Mokytoja metodininkė VVU Anglų k. mokytoja  
10 Egidijus Žaldokas 32 Mokytojas metodininkas KKKI Kūno k. mokytojas  
11 Artūras Ragaišis 32 Vyresn. mokytojas VVPI Technologijų mokytojas 9a
12 Rima Kučinskienė 28 Vyresn. mokytoja VVPI Rusų k. mokytoja  
13 Regina Mauragienė 45 Vyresn. mokytoja VVPI Chemijos mokytoja  
14 Girda Klybienė 28 Vyresn. mokytoja VVPI Geografijos mokytoja  
15 Eglė Gintautaitė 24 Mokytoja metodininkė VVU Anglų k. mokytoja 8a
16 Aušra Traupytė 29 Vyresn. mokytoja VVU, ŠU Informacinių technologijų, ekonomikos mokytoja  
17 Roma Montvidienė 29 Mokytoja metodininkė VVU Matematikos mokytoja  
18 Audrius Unglinikas 27 Mokytojas metodininkas LKKI Kūno k. mokytojas
19 Rita Valintėlytė 30 Vyresn. mokytoja VVU Bibliotekos vedėja, anglų k. mokytoja  
20 Jūratė Jankauskienė 29 Mokytoja metodininkė LKKI Kūno k. mokytoja
21 Vilma Simėnienė 26 Soc. pedagogė metodininkė ŠPI Fizikos mokytoja  
22 Nomeda Sauserytė 20 Vyresn. mokytoja ŠPI Lietuvių k. mokytoja  
23 Sandrina Žukauskienė 36 Mokytoja metodininkė VVPI Istorijos, pilietinio ugdymo mokytoja  
24 Algimantas Bukys 36 Vyresn. mokytojas ŠPI Matematikos mokytojas
25 Jūratė Džiugienė 37 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl. mokytoja 2a
26 Žaneta Šležienė 18 Mokytoja metodininkė VU, KTU Vokiečių k., informacinių technologijų mokytoja 5
27 Albina Šakėnienė 24 Mokytoja metodininkė VPI Biologijos mokytoja 7b
28 Reda Briedienė 27 Vyresn. mokytoja ŠPI Pradinių kl. mokytoja 4a
29 Danguolė Briedienė 26 Vyresn. mokytoja ŠPI Pradinių kl. mokytoja 2b
30 Ernestas Želvys 1 Mokytojas   Tikybos mokytojas  
31 Danguolė Čirvinskienė 27 Mokytoja VPI Rusų k., etikos mokytoja 10
32 Daivutė Akmenėlienė 23 Vyresn. mokytoja VPU, ŠU Anglų k. mokytoja 7a
33 Daiva Braždžionienė 24 Mokytoja metodininkė ŠPI Spec.pedagogė, logopedė  
34 Aušra Macienė 34 Mokytoja metodininkė VVU Lietuvių k. mokytoja 8b
35 Rita Ebienė   Mokytoja   Choreografijos mokytoja  
36 Gitana Urbonavičienė 10 Vyresn. mokytoja ŠU Anglų k. ankstyvojo ugdymo mokytoja 6b
37 Rima Briedienė 26 Mokytoja metodininkė Kolegija Dailės mokytoja  
38 Renata Ališauskienė   Vyresnioji mokytoja   Pradinių kl. mokytoja 1b