BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017–2018 M. M. MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pedag. darbo stažas

Kvalif. kategorija

Kada ir kokią mokslo įstaigą baigė

Pareigos

Auklėjama klasė

1.

Vytautas Stanulevičius

39

vyresn. mokytojas

ŠPI

II kat. direktorius

-

2.

Laima Gabrėnaitė

34

mokytoja

metodininkė

VVPI

II kat. direktoriaus pavaduotoja ugd.

-

3.

Daiva Armalienė

30

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

4b

4.

Irena Pakalnienė

29

mokytoja metodininkė

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

2a

5.

Stanislava Tauterienė

37

mokytoja metodininkė

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

1

6.

Aurelija Karosienė

32

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

4a

7.

Ernestas Želvys

3

mokytojas

VDU,

ŠU

tikybos mokytojas

-

8.

Renata Ališauskienė

20

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

2b

9.

Laima Žemaitienė

20

mokytoja metodininkė

ŠU

technologijų mokytoja

10b

10.

Rasa Stanulevičienė

26

mokytoja metodininkė

Lietuvos valstybinė Konservatorija

muzikos, etikos mokytoja

7a

11.

Almonė Žiaunytė

36

mokytoja metodininkė

VVU

anglų k. mokytoja

-

12.

Egidijus Žaldokas

33

mokytojas metodininkas

KKKI

kūno k. mokytojas

-

13.

Artūras Ragaišis

33

vyresn. mokytojas

VVPI

technologijų mokytojas

10a

14.

Rima Kučinskienė

29

vyresn. mokytoja

VVPI

rusų k. mokytoja

-

15.

Regina Mauragienė

46

vyresn. mokytoja

VVPI

chemijos mokytoja

-

16.

Girda Klybienė

30

vyresn. mokytoja

VVPI

geografijos mokytoja

-

17.

Eglė Gintautaitė

25

 Mokytoja metodininkė

VVU

anglų k. mokytoja

9

18.

Aušra Traupytė

30

vyresn. mokytoja

VVU, ŠU

informatikos mokytoja

-

19.

Roma Montvidienė

30

mokytoja metodininkė

VVU

matematikos mokytoja

-

20.

Audrius Unglinikas

27

Mokytojas metodininkas

LKKI

kūno k. mokytojas

-

21.

Rita Valintėlytė

30

vyresn. mokytoja

VVU

bibliotekos vedėja,

anglų k.

-

22.

Jūratė Jankauskienė

30

mokytoja metodininkė

LKKI

kūno k. mokytoja

-

23.

Vilma Simėnienė

27

vyresn. mokytoja;

soc. pedagogė metodininkė

ŠPI

fizikos mokytoja

-

24.

Nomeda Sauserytė

22

vyresn. mokytoja

ŠPI

lietuvių k. mokytoja

-

25.

Sandrina Žukauskienė

37

Mokytoja

metodininkė

VVPI

istorijos, pil. ugdymo mokytoja

-

26.

Algimantas Bukys

37

vyresn. mokytojas

ŠPI

matematikos mokytojas

-

27.

Jūratė Džiugienė

38

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

3a

28.

Žaneta Šležienė

19

mokytoja metodininkė

VU, KTU

vokiečių k., mokytoja

6

29.

Albina Šakėnienė

26

mokytoja metodininkė

VPI

biologijos mokytoja

8b

30.

Reda Briedienė

30

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

 

31.

Danguolė Briedienė

28

vyresn. mokytoja

ŠPI

pradinių klasių mokytoja

3b

32.

Danguolė Čirvinskienė

29

vyresn. mokytoja

VPI

rusų k. mokytoja

5

33.

Daivutė Akmenėlienė

27

vyresn. mokytoja

VPU, ŠU

anglų k. ir liet. k. mokyt.

8a

34.

Daiva Braždžionienė

27

spec. pedagogė  metodininkė

ŠPI

spec. pedagogė, logopedė

-

35.

Aušra Macienė

39

mokytoja metodininkė

VVU

lietuvių k. mokytoja

-

36.

Ričardas Šarkūnas

21

mokytojas

metodininkas

VPU

ekonomika ir verslumas

 

-

37.

Gitana Urbonavičienė

11

vyresn. mokytoja

ŠU

anglų k.  mokytoja

7b

38.

Rima Briedienė

26

mokytoja

metodininkė

Kolegija,

Lietuvos pedagogų kvalifikacijos inst.

dailės mokytoja

-

39.

Rita Ebienė

24

Mokytoja metodininkė

Klaipėdos universitetas

Šokių mokytoja

-

40.

Alina Mockevičienė

11

neatestuota mokytoja

Vilniaus kolegija

Šokių mokytoja

-

41

SANDRA BALODYTĖ

20

vyresn. mokytoja

Stasio Šalkauskio kolegija

Katalikų religijos pedagogika