Eil.Nr Vardas, pavardė Pedaginis darbo stažas Kvalifikacinė kategorija Kokią mokslo įstaigą baigė Pareigos Auklėjama klasė
1 Vytautas Stanulevičius 40 Vyresn. mokytojas ŠPI II kat. direktorius  
2 Laima Gabrėnaitė 35 Mokytoja metodininkė VVPI II kat. direkt. pavaduotoja ugdymui  
3 Daiva Armalienė 31 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl .mokytoja 1b
4 Irena Pakalnienė 30 Mokytoja metodininkė ŠPI Prad. kl .mokytoja 3a
5 Stanislava Tauterienė 38 Mokytoja metodininkė ŠPI Prad. kl. mokytoja 2
6 Aurelija Karosienė 33 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl. mokytoja 1a
7 Renata Ališauskienė 21 Vyresnioji mokytoja ŠPI Pradinių kl. mokytoja 3b
8 Jūratė Džiugienė 39 Vyresn. mokytoja ŠPI Prad. kl. mokytoja 4a
9 Danguolė Briedienė 29 Vyresn. mokytoja ŠPI Pradinių kl. mokytoja 4b
10 Laima Žemaitienė 21 Mokytoja metodininkė ŠU Technologijų mokytoja 5b
11 Rasa Stanulevičienė 27 Mokytoja metodininkė LVK KF Muzikos, etikos mokytoja 8a
12 Almonė Žiaunytė 37 Mokytoja metodininkė VVU Anglų k. mokytoja  
13 Egidijus Žaldokas 34 Mokytojas metodininkas KKKI Kūno k. mokytojas  
14 Artūras Ragaišis 34 Vyresn. mokytojas VVPI Technologijų mokytojas  
15 Rima Kučinskienė 30 Vyresn. mokytoja VVPI Rusų k. mokytoja  
16 Girda Klybienė 31 Vyresn. mokytoja VVPI Geografijos mokytoja  
17 Eglė Gintautaitė 26 Mokytoja metodininkė VVU Anglų k. mokytoja 10
18 Aušra Traupytė 31 Vyresn. mokytoja VVU, ŠU Informacinių technologijų  
19 Roma Montvidienė 31 Mokytoja metodininkė VVU Matematikos mokytoja  
20 Audrius Unglinikas 28 Mokytojas metodininkas LKKI Kūno k. mokytojas  
21 Rita Valintėlytė 31 Vyresn. mokytoja VVU Bibliotekos vedėja, anglų k. mokytoja  
22 Jūratė Jankauskienė 31 Mokytoja metodininkė LKKI Kūno k. mokytoja  
23 Vilma Simėnienė 28 Soc. pedagogė metodininkė,vyresn. mokytoja ŠPI Fizikos mokytoja  
24 Rūta Berlinskienė 12 Neatestuota Šiaulių universitetas Tikybos mokyt.  
25 Sandrina Žukauskienė 38 Mokytoja metodininkė VVPI Istorijos, pilietinio ugdymo mokytoja 5a
26 Algimantas Bukys 38 Vyresn. mokytojas ŠPI Matematikos mokytojas
27 Žaneta Šležienė 20 Mokytoja metodininkė VU, KTU Vokiečių k. 7
28 Albina Šakėnienė 24 Mokytoja metodininkė VPI Biologijos, chemijos mokytoja
29 Valda Matickienė 28 Vyresn. mokytoja ŠPI lavin. klasė
30 Ernestas Želvys 4 Mokytojas VDU,ŠU Tikybos mokytojas  
31 Danguolė Čirvinskienė 30 Vyresn. mokytoja VPI Rusų k. mokytoja 6
32 Daivutė Akmenėlienė 28 Vyresn. mokytoja VPU, ŠU Anglų k. ie lietuvių k. mokytoja 9a
33 Daiva Braždžionienė 28 Mokytoja metodininkė ŠPI Spec.pedagogė, logopedė  
34 Aušra Macienė 40 Mokytoja metodininkė VVU Lietuvių k. mokytoja 9b
35 Rita Ebienė 25 Mokytoja metodininkė Klaipėdos universitetas Šokių mokytoja  
36 Gitana Urbonavičienė 12 Vyresn. mokytoja ŠU Anglų k. ankstyvojo ugdymo mokytoja 8b
37 Rima Briedienė 27 Mokytoja metodininkė Kolegija Dailės mokytoja  
38 Ričardas Šarkūnas 22 mokytojas metodininkas VPU ekonomika ir verslumas  
39 Alina Mockevičienė 12 neatestuota mokytoja Vilniaus kolegija Šokių mokytoja