B I U D Ž E T A S

2016 m.

Mokinio krepšelio lėšos - 434 970Eur

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis - 329 541 Eur

Socialinis draudimas - 101 345 Eur

Kitos prekės -2 334 Eur

Kvalifikacijos kėlimas - 1 114 Eur

Kitos paslaugos - 636 Eur

Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų sk. optimizavimui- 190 515 Eur

Darbo užmokestis - 190 515 Eur

Socialinis draudimas - 940 822 Eur

                 Kitos prekės ir paslaugos - 65 961Eur

Socialinės paramos mokiniams administravimas - 8 300 Eur

Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas - 3 045 Eur

* * *