B I U D Ž E T A S

2018 m.

Mokinio krepšelio lėšos - 483220 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis – 354812 Eur

Socialinis draudimas - 109200 Eur

Darbdavių socialinė parama – 1213 Eur

Komandiruočių išlaidos – 188,48 Eur

Kvalifikacijos kėlimas – 924,40 Eur

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų išlaidos – 9364,65

Kitos prekės ir paslaugos – 7517,47


Savivaldybės biudžeto lėšos – 217457,39 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis –107953 Eur

Socialinis draudimas –33072 Eur

Darbdavių socialinė parama –414

Kitos prekės ir paslaugos –75144,39 Eur

Ilgalaikis materialusis turtas – 874 Eur


Valstybės biudžeto tikslinės lėšos – 3886 Eur, iš jų:

Darbo užmokestis –2336 Eur

Socialinis draudimas –713,36 Eur

Kitos prekės ir paslaugos –836,64 Eur


Socialinės paramos mokiniams administravimas – 10476 Eur

Pajamos už suteiktas paslaugas ir nuomą – 2238,85 Eur

* * *

2017 m.

Mokinio krepšelio lėšos - 451910 Eur

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis- 334105 Eur

Socialinis draudimas - 101345 Eur

Kitos prekės -2334 Eur

Kvalifikacijos kėlimas - 1114 Eur

Kitos paslaugos - 1852 Eur

* * *

Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų sk. optimizavimui- 12080 Eur

Darbo užmokestis- 9220 Eur

Socialinis draudimas- 2860 Eur

* * *

Valstybės biudžeto lėšos savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimui- 2335 Eur

Darbo užmokestis- 1783 Eur

Socialinis draudimas- 552 Eur

* * *

Savivaldybės biudžeto lėšos - 207265 Eur

Darbo užmokestis - 96793 Eur

Socialinis draudimas - 30090 Eur

Kitos prekės ir paslaugos - 80357 Eur

* * *

Socialinės paramos mokiniams administravimas - 9299 Eur

* * *

Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas - 1323 Eur

* * *