B I U D Ž E T A S

2017 m.

Mokinio krepšelio lėšos - 451910 Eur

Pedagoginių darbuotojų darbo užmokestis - 334105 Eur

Socialinis draudimas - 101345 Eur

Kitos prekės -2334 Eur

Kvalifikacijos kėlimas - 1114 Eur

Kitos paslaugos - 1852 Eur

* * *

Valstybės biudžeto lėšos pedagoginių darbuotojų sk. optimizavimui- 12080 Eur

Darbo užmokestis- 9220 Eur

Socialinis draudimas- 2860 Eur

* * *

Valstybės biudžeto lėšos savivaldybių įstaigų darbo apmokėjimui- 2335 Eur

Darbo užmokestis- 1783 Eur

Socialinis draudimas- 552 Eur

* * *

Savivaldybės biudžeto lėšos - 207265 Eur

Darbo užmokestis - 96793 Eur

Socialinis draudimas - 30090 Eur

Kitos prekės ir paslaugos - 80357 Eur

* * *

Socialinės paramos mokiniams administravimas - 9299 Eur

* * *

Pajamos už suteiktas atsitiktines paslaugas - 1323 Eur

* * *