Mokyklos administracija

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vytautas Stanulevičius

Tel/faks.: 36740

Mob. 8-612-84849
Laimutė Gabrėnaitė

Tel. 36741
Audrius Petraitis

Tel. 36740


Mūsų adresas:  Kaštonų g. 13, Biržai

Elektroninis paštas:  kastonupm@gmail.comŽiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą