Mokyklos administracija

Direktorius


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vytautas Stanulevičius

Tel/faks.: 36740

Mob. 8-612-84849

Laimutė Gabrėnaitė

Tel. 36741

Audrius Petraitis

Tel. 36740


                                             Raštinės vedėja - Jolanta Janonienė, tel. 36740                Buhalterė - Asta Naudžienė, tel. 36742

Mūsų adresas:  Kaštonų g. 13, Biržai

Elektroninis paštas:  kastonupm@gmail.comŽiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą