2016 metai

Aiškina-
masis raštas
Balansas Aiškina-masis raštas Balansas Aiškina-masis raštas Balansas Aiškina-masis raštas Balansas
Pirmas ketvirtis Antras ketvirtis Trečias ketvirtis Už metus Aiškinamojo rašto lentelės

2015 metai

Aiškina-masis raštas Balansas Aiškina-masis raštas Balansas Aiškina-masis raštas Balansas Aiškina-masis raštas Balansas
Pirmas ketvirtis Antras ketvirtis Trečias ketvirtis Už metus Aiškinamojo rašto lentelės