Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai

Mokyklos vidaus veiklos kokybės įsivertinimo grupės pirmininkė:

Gitana Urbonavičienė

nariai:

Daivutė Akmenėlienė

Danguolė Čirvinskienė

Rita Valintėlytė

Rima Kučinskienė

Valda Matickienė


Veiklos ataskaita

Įsivertinimo planas 2019 m.

Įsivertinimo išvados