MOKYKLOS  ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

Danguolė Čirvinskienė

Daivutė Akmenėlienė

Aurelija Karosienė

Jūratė Džiugienė

Irena Pakalnienė

Rima Kučinskienė

Gitana Urbonavičienė


Įsivertinimo išvados


2014m. audito įvertinimo išvados