Direktorius

Vytautas Stanulevičius

 2 vad. kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Laimutė Gabrėnaitė

2 vad. kategorija

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Audrius Petraitis