Kaštoniečių viešnagė Čekijoje

          Trisdešimt Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos mokinių dvi pirmąsias birželio savaites praleido Čekijoje, Rajec-Jestrebi miestelyje, kur kartu su čekų moksleiviais mokėsi, sportavo, pramogavo, keliavo po šalį.

          Mintis užmegzti draugystės ir partnerystės ryšius su Čekijos Respublikos moksleiviais mokytojai Žanetai Šležienei kilo prieš keletą metų, kai ji, dalyvaudama kvalifikacijos kėlimo kursuose Vienoje, susipažino su čekų tautybės mokytoja Petra Resova. Mokytojos susidraugavo. Mintis įgyvendinti tarptautinį projektą traukė abi, todėl mokytojos nusprendė teikti paraišką Europos Sąjungos Švietimo mainų paramos fondui. „Mums pavyko, paraišką patvirtino ir gavome finansavimą Comenius dvišalei partnerystei vykdyti“, – sako mokytoja Žaneta. Finansavimas skirtas mokytojų parengtam projektui „Šiandien – taip pat, kaip kadaise“ įgyvendinti. Jau iš pavadinimo aišku, kad tai projektas, skatinantis pažinti senąsias lietuvių tradicijas, papročius ir kultūrą, palyginti juos su šiandieniniais. Kadangi tai dvišalis projektas, vienas svarbiausių jo tikslų – skatinti mokytis kalbų.

          Taigi draugystė tarp Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos ir Čekijos Respublikos Rajec-Jestrebi miestelio privačios gimnazijos mokinių užsimezgė. Vaikai bendravo internetu, kūrė keturkalbį žodyną, rinko informaciją apie tautų papročius, tradicijas, šventes ir ja pasikeitė, rengė medžiagą konkursui „Lietuviškų įnagių, padargų paskirtis, naudojimas“, mokėsi vieni kitų kalbos ir kt.

          Birželį Kaštonų mokyklos moksleiviai, lydimi šešių mokytojų, išvyko viešnagėn į Čekiją, Rajec-Jestrebi miestelį, dalyvauti klasių mainuose ir artimiau susipažinti su savo draugais čekais. Pagal projektą mūsų mokiniai buvo apgyvendinti atskirose čekų šeimose, pas tuos vaikus, su kuriais jau visus metus bendravo internetu. Pirmasis vakaras „naujose šeimose“ buvo kiek nedrąsus tiek lietuvaičiams, tiek namų šeimininkams. Tačiau jau po poros dienų vaikų veidai švietė džiaugsmu, užsimezgė tikra draugystė. Čekų nuoširdumas, rūpestingumas, rodomas dėmesys pranoko visus lūkesčius. Šeimos stengėsi svečiams sugalvoti kuo daugiau pramogų, užtikrinti kuo įvairesnį laisvalaikį: vaikai plaukiojo, jodinėjo, šaudė, kopė į kalnus, apžiūrinėjo olas ir krioklius, net čekiškose vestuvėse dalyvavo.

          Mokinių ir mokytojų veikla buvo apgalvota, suplanuota. Diena prasidėdavo gimnazijoje 8 val. ryto. Vykdavo pamokos, sportinės varžybos, viktorinos bei kitokia veikla. Biržiečiai išmoko dainuoti čekišką dainą, žaisti skandinavišką sportinį žaidimą „Kubas“, berniukus sužavėjo laipiojimas turizmui skirta alpinizmo sienele, visiems labai patiko anglų, ispanų, biologijos pamokos.

          Kaštoniečiai, vadovaujami mokytojos L. Žemaitienės, mokė čekų vaikus velti vilną ir kurti įvairius originalius dirbinius. Šis darbas sudomino ne tik vaikus, bet ir mokytojus.  Per pamokas skambėjo lietuvių liaudies dainos, buvo šokami lietuvių liaudies šokiai, žaidžiami žaidimai. Noriai bendrą ratelį suko lietuviai ir čekai. Mokytasi čekiškų ir lietuviškų žodžių, posakių ir net greitakalbių.

          Džiugu, nes buvome pakviesti dalyvauti miesto šventėje, kur galėjome platesnei bendruomenei pristatyti mūsų šalį ir kraštą atlikdami liaudies dainą ir sušokdami liaudies šokį.

          Pasibaigus užsiėmimams gimnazijoje, kaštoniečiai autobusu siaurais vingiuotais keliais keliaudavo po miškingą kalvotą pietinę Čekiją. Neišdildomą įspūdį paliko ekskursija į Macochos urvus, pasiplaukiojimas požemine upe. Aplankytos Boskovicos, Rajec-Jestrebi pilys, bažnyčios, muziejai... Dvi dienas mokytojai ir mokiniai grožėjosi Praha, aplankė žymiąsias miesto vietas: Šv. Vyto katedrą, Karolio tiltą, Prezidentūros kiemą, centrinę miesto aikštę, aukštutinę miesto dalį – Vyšegradą ir kt.

          Pakeliui į Čekiją ir grįžtant iš jos stabtelėjome Lenkijoje: mokiniai vaikštinėjo Krokuvos gatvėmis, aplankė Vavelio valdovų rūmus bei Marenburgo pilį, dar kartą prisiminė didingą Lietuvos-Lenkijos valstybės istoriją.

          Viešnagė Čekijoje, Rajec-Jestrebi miestelyje, baigėsi. Džiugu ir gera, kad buvome labai draugiškai ir šiltai sutikti, kad visa suplanuota veikla buvo su kaupu įvykdyta, kad mūsų mokiniai labai šaunūs ir puikiai bendrauja užsienio kalba, kad per tas dvi savaites visi įgijome daug gerosios patirties, naujų įgūdžių, kad draugystė tik sustiprėjo. Tai liudija atsisveikinimo kartėlis ir ašaros, pažadas susitikti dar ne vieną kartą. Kaštonų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai nekantriai laukia kito pavasario, kai jų draugai čekai atvyks į Biržus ir kaštoniečiai jiems stengsis padovanoti kuo daugiau malonių, nepakartojamų, neužmirštamų akimirkų.

          Už galimybę susirasti naujų draugų ir susipažinti su Čekija mokiniai dėkoja projekto vadovei mokytojai Žanetai Šležienei ir kitoms juos lydėjusioms mokytojoms: Eglei Gintautaitei, Jūratei Jankauskienei, Aušrai Macienei, Laimutei Žemaitienei, Sandrinai Žukauskienei.Kelionės akimirkos

Vaikai Čekų šeimose