Į ateitį su gamtos mokslais, technologijomis ir bendraisias gebėjimais

Up to the future with science, information technologies, languages and key competences

         Balandžio 18-25 d. penkių devintokių grupė, lydima dviejų mokytojų, atstovavo savo mokyklą ir lankėsi Alikianos miestelyje, Kretos saloje (priklausančioje Graikijai).Kaštonų pagrindinė mokykla dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos remiamame projekte „Į ateitį su mokslu, technologijomis ir užsienio kalbomis“. Darbinio vizito metu didžiausias dėmesys kreiptas analizuojant ir lyginant šalių- partnerių klimatą, vandenis, populiacijos sudėtį. Mokinės pristatė savo rajoną ir šalį, atsižvelgdamos į minėtus kriterijus. Dalyvauta seminare apie rašymo įgūdžių gerinimą, diskutuota apie atsinaujinančių energijos šaltinių svarbą. Svarbus ir turiningas buvo seminaras apie meteorologiją, ir netgi gauta meteorologinė stotelė vykdyti lyginamąjai stebėsenai. Laisvu metu mokinės turėjo unikalią progą susipažinti su Kretos salos gyvūnija ir augalija, apsilankyti Botanikos sode po atviru dangumi.Ne mažiau įdomi ir unikali buvo patirtis graikų šeimose, kur laikinus namus mokinės rado visai savaitei.Tikimės, kad užsimezgę ryšiai nenutrūks ir draugystė tęsis.