SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE FARO SAVIVALDYBĖJE VYKDANT COMENIUS REGIO PROJEKTĄ

           Biržų rajono savivaldybės administracija dalyvauja tarptautiniame Comenius Regio partnerysčių projekte „Smurto prevencija mokykloje“ kartu su Portugalijos Faro miesto savivaldybe. 2012 m. spalio 14 – 20 d. projektinio susitikimo metu abiejų šalių – Lietuvos ir Portugalijos – partnerinės institucijos aptarė ir derino bendras veiklas, tarėsi dėl paskutinio susitikimo datos Biržuose.

          Pirmąją vizito dieną lankėmės projekto partnerio Faro miesto savivaldybėje, susitikome su meru, Švietimo skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu meras įvertino projekto svarbą, kalbėjo apie veiklos aktualumą, palinkėjo turiningos veiklos ir prasmingo bendradarbiavimo.

          Po to vykome į partnerinę Neves Junior pagrindinę mokyklą. Mokykloje mokosi apie 450 mokinių. Mokyklos direktorius kartu su mokytojais supažindino su mokyklos vykdoma veikla, materialine baze ir mokyklos aplinka. Kadangi projektu siekiama susipažinti su abiejų partnerinių regionų mokyklų smurtavimo prevencija, ieškoti naujų metodų ir veiklų, padedančių spręsti smurtavimo problemas mokyklose, pirmiausiai domėjomės, kaip jiems sekasi ir kokios priemonės naudojamos smurto prevencijai vykdyti mokykloje. Klasėje mokytojui kartais sunku suvaldyti netinkamai besielgiantį mokinį, tada mokytojas jį siunčia į atskirą patalpą su informaciniu lapeliu, kuriame nurodytos užduotys ir mokinys dirba prižiūrimas mokytojo. Į šią klasę ateina ir mokiniai turintys laisvą pamoką. Problemos dėl mokinių perėjimo iš vienos klasės į kitą nėra, nes mokyklos teritorija yra uždara ir mokiniai išeina tik po pamokų. Siekiant išvengti vienos iš smurto rūšių - reketo, mokykloje yra įvesta elektroninių kortelių sistema ir vaikai valgykloje sumoka kortele. Grynųjų pinigų neštis į mokyklą neleidžiama. Iškilusias problemas sprendžia kompleksiškai. Dirba du socialiniai pedagogai, kurie glaudžiai bendradarbiauja su klasės auklėtojais ir mokančiais mokytojais. Vykdo prevencinius projektus, bendradarbiauja su medicinos įstaigomis. Didelis dėmesys mokykloje skiriamas specialiųjų poreikių vaikų ugdymui. Dirba du specialieji pedagogai. Pagal sutrikimo lygį vaikams yra skiriamas ugdymas. Vaikai, kurių sutrikimo lygis yra aukštas yra beveik (tik tiek, kiek reikalinga buitiniame gyvenime) nemokomi pagrindinių dalykų (portugalų kalbos, matematikos), o mokosi dailės, muzikos ir darbų. Baigus mokyklą specialiųjų poreikių vaikai nukreipiami mokytis profesijos ir po to padedama jiems įsidarbinti. Direktorius pristatė mokyklos apsaugos sistemą. Mokyklos teritorija yra uždara, saugoma, įrengtos filmavimo kameros mokyklos patalpose. Stebėjimo monitorius yra direktoriaus kabinete.

          Lankėmės Faro Vale Carneiros pagrindinėje mokykloje. Mokykloje mokosi 250 mokinių. Jeigu klasėje yra specialiųjų poreikių vaikų, jie dirba atskirose klasėse su jiems paskirtais mokytojais. Mokykla labai švari, tvarkinga, sienos nudažytos švelniom, pastelinėm spalvom. Pastebėjome, kad daugelio vaikų kuprinės su ratukais – ko nelabai pamatysi Lietuvos mokyklose. Projekto partneriai diskutavo kaip plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Portugalijos vietos ir regiono valdžios institucijų, kurios yra susiję su ugdymu ir prevencine veikla, aptarė bendradarbiavimo ir pasikeitimo patirtimi ir idėjomis tarp projekto partnerių Lietuvos ir Portugalijos kuriant sveiką ir saugią aplinką naudojant įvairias veiklų galimybes, numatė išanalizuoti situaciją abiejuose partneriniuose regionuose, išsiaiškinti smurtavimo paplitimą ir ieškoti naujų metodų ir veiklų padedančių spręsti patyčias mokyklose. Taip pat projekto metu numatyta plėtoti psichologinį tėvų, mokytojų švietimą, dalintis patirtimi partnerinėse šalyse, stengiantis mažinti smurtavimo prielaidas, ugdyti toleranciją, mokyti gyventi socialinėje aplinkoje bei pakantumą kitokiam. Vaikai parodė programėlę – pasipuošę vaisių kostiumais šoko ir dainavo.

          Portugalai pristatė savo anketų rezultatus apie smurto prevenciją. Rezultatai labai panašūs į Biržuose atlikto tyrimo rezultatus. Po to žiūrėjome filmuotą medžiagą ,,Patyčių prevencija mokyklos gyvenime“, vyko aptarimas - diskusija. Lankėmės Algarvės Jūrų Moksliniame Centre. Faro Nacionalinės bibliotekos auditorijoje klausėmės lektoriaus Dr. Carlos Machado Nunes paskaitos apie patyčias elektroninėje erdvėje.

          Tyrimai atskleidžia, kad didelė Lietuvos jaunimo dalis (apie 70%) kenčia nuo patyčių ir smurto. Patyčių paplitimas tarp Lietuvos mokinių yra didžiausias Europoje. Paskaita buvo labai svarbi, visi dalyviai vienbalsiai sutiko, kad patyčių elektroninėje erdvėje daugėja. Vienose šalyse tai dar gana naujas reiškinys, kitose jau įgyja vis didesnį pagreitį ir mokytojai nežino, kaip reikia kovoti su patyčiomis elektrononėje erdvėje. Elektroninių patyčių vis daugėja, todėl pats laikas būtų sukurti sistemą, kuri padėtų spręsti problemas ir užkirstų kelią patyčioms elektroninėje erdvėje. Lektorius akcentavo tėvų ir vaikų diologo svarbą. Tėvai iš darbo grįžta vėlai ir jie nežino, ką tuo metu veikia jų atžalos. Pasitikėjimas yra labai svarbus faktorius, tačiau dažnai tėvai neturi laiko pasidomėti, ką jo vaikas veikia parimęs prie kompiuterio ar mobiliojo telefono. Tėvai dažnai riboja naudojimąsi kompiuteriu, tačiau tai tik šiek tiek apsaugo, nes per duotą valandą vaikas gali daug prikalbėti ir prirašyti naudodami ,,Skype” ar įvairius socialinius tinklus. Ne visi vaikai žino, kaip skaudžiai gali pakenkti bendraamžiui nusiųsdami jo nuotrauką su gyvūno veidu, parašę žeidžiantį komentarą ar žinutę. Lietuvoje mes dar mažai kalbame apie patyčias elektrononėje erdvėje. Po paskaitos apžiūrėjome šviesią, erdvią, jaukią Faro Nacionalinę biblioteką.

         Šį tarptautinį projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas, administruojantis Mokymosi visą gyvenimą programą ir kitas Europos komisijos (EK) ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvias švietimo ir profesinio mokymo srityje.