Projektas -- „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-002
Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos karjeros

VEIKLOS PLANAS

Informacija ruošiama