Mokslo metų pabaigtuvės

          Gegužės 30d. mokykloje vyko mokslo metų užbaigimo šventė. Joje dalyvavo švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas R. Jocius ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas A. Didzinskas. Mokyklos direktorius V. Stanulevičius sveikino visus su artėjančia vasara ir džiaugėsi, kad mokykla, kaip ir kasmet, turi kuo didžiuotis. Įvairiose olimpiadose, konkursuose užimtos net 57 vietos: 16 – I vietų, 23 – II vietos, 18 – III vietų. Daugiausiai prizinių vietų užėmė 8a kl. mokinys R. Burbulas – net 7,iš jų viena I vieta, trys II vietos ir trys III vietos. Prizininkai ir jų mokytojai buvo apdovanoti diplomais, padėkomis, atminimo dovanomis.

Konkursas „Mano mokykla gali“

          Pradinių 2b, 3a, 3b, 4a ir 4b klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame konkurse „Mano mokykla gali“. Surengė plakatų parodą apie atsargų elgesį prie vandens. Juos pristatė mokyklos ir respublikinei komisijai. Atsakė į gautos viktorinos klausimus, mokyklos konkurse peržiūrėjo atsiųstą filmuką. Pasikartojo elgesio prie vandens taisykles. Nugalėtojais tapo 3b klasės mokiniai. Jie gavo respublikinio konkurso padėkos raštus. Tikimės, kad konkurso dalyviai vasaros metu bus atsakingi ir saugiai naudosis vasaros malonumais.

 

Kaštonuose – Vardadienio šventė

           Gegužės 19 d. Kaštonų mokykla atšventė Vardadienį. Šventės tema „Kaštonų talentai 2017“.

          Prieš talentų pasirodymus įvairios veiklos vyko klasėse: buvo kuriami plakatai – sveikinimai savajai mokyklai, lankstomi kaštonų žiedeliai didžiajam žiedui, po to papuošusiam mokyklos fojė, sprendžiami linksmi, pačių susidaryti bendraklasių vardų kryžiažodžiai, kuriami kaštoniečio portretai.

          Daug šypsenų ir geros nuotaikos susitelkė prie „Kaštonų talentai 2017“ sienos, kur vyko visų klasių fotosesija – atminčiai ir ateičiai.

          Talentų pasirodymus pradėjo pirmokai – visus nudžiugino nuotaikingu šokiu. Antrokė L. Stakelytė grojo pianinu. Trečiokai pasipuošė garnių karūnomis ir pašoko garnių šokį. Ketvirtokai dainavo dainą apie du karalius snaudalius. Penktokai pasirodė esantys šmaikštūs poetai: „Mūsų klasė mokykloje pati gausiausia, todėl ir talentų joje daugiausia: mokam ir šokti, ir dainuoti, ir mokytojus panervuoti“. V. Visockaitė penktokų pasirodymą užbaigė padovanodama mokyklai pianinu atliekamą kūrinį. Jungtinis šeštokų choras dainavo apie laimingą vaikystę, solo partiją saksofonu atliko Ž. Žygelis. 7a kl. mokinės K. Petraitytės dovana mokyklai – jos puikūs gamtovaizdžiai, užfiksuoti nuotraukose, o A. Žemaitytės iš 7b kl. – pianinu atliekamas klasikinis muzikos kūrinys. 8a. kl. mišrus choras užtraukė linksmą dainą, ukulele grojo K. Šimonytė. U. Kairys iš 8b kl. grojo tango „Lietus lyja“. Niekas nesitikėjo, kad E. Bajoro iš 9a kl. pasirodymas bus toks „kietas“ – jis beatbox – o, arba lietuviškai vokalinės perkusijos,stiliumi atliko visą muzikinę kompoziciją – visi plojo atsistoję skanduodami: „Pakartot!“ 9b kl. mokiniai dainavo, solo partiją atliko D. Misiūnas. Kaštonų talentų pasirodymus apvainikavo dešimtokai, eilėmis pasidžiaugę, kiek jų klasėje gausu įvairių talentų: ir futbolistų, ir boksininkų, ir turistų, ir programuotojų, ir menininkų.

          Vyriausiasis Kaštonų talentų teisėjas – mokyklos direktorius V. Stanulevičius – džiaugėsi ir didžiavosi, kad mokykloje tiek talentingų, linksmų ir šaunių mokinių.

          Visi dalyviai buvo pavaišinti saldumynais.Šventė užbaigta iškilmingai – giedant Kaštonų mokyklos himną.

Šeimos diena Kaštonų pagrindinėje mokykloje.

Gegužės 11 d. į Kaštonų pagrindinės mokyklos aktų salę susirinko pradinių klasių mokiniai ir jų tėveliai švęsti Šeimos dieną. Svečiavosi ir mokiniai iš Germaniškio mokyklos. Susirinkusius pasveikino mokyklos direktorius V. Stanulevičius. Vakaras prasidėjo nuotaikingų skaidrių peržiūra. Koncertą pradėjo Kaštonų mokyklos pirmokai eilėraščiu ir daina „Tau mama“. Du kūrinius atliko. Germaniškio mokyklos mokiniai, kuriuos paruošė muzikos mokytoja R. Stanulevičienė. Kaštonų trečiokus šventei ruošė mokytojos D. Armalienė ir A. Karosienė. Jie sudainavo „Tuk tuk širdelė“. Šventėje pasirodė ir šokėjai. Pirmokai ir trečiokai sušoko keletą šokių. Juos išmokė šokių mokytoja R. Ebienė. Pirmokė Miglė skyrė eilėraštį tėčiams, o koncertą užbaigė pirmokai suvisiems labai gerai žinoma daina „Žibuoklės“. Dainavo visa salė... Ne vienas ir ašarą nubraukė... Koncerto pabaigoje vaikai įteikė tėveliams savo darytas dovanėles. Šventės įspūdžiais susirinkusieji dalijosi ragaudami mamyčių paruoštas vaišes. Vaikai džiaugėsi galėdami pasveikinti pačius brangiausius jiems žmones. Tėveliai apžiūrėjo jiems skirtą portretų parodą. Laikas, praleistas kartu, neprailgo.Dėkojame visiems, padėjusiems suruošti Šeimos šventę.

Pirmokų mokytojos I. Pakalnienė ir R. Ališauskienė

1b klasės Europos dienos minėjimas

          Gegužės 5 d. 1b klasė miesto aikštėje dalyvavo Europos dienos paminėjime. Renginį suorganizavo viešojo J.Bielinio miesto biblioteka. Vaikai iš anksto pasigamino po rankytę, nusinešė į šventę. Sužinojo, kad Europos Sąjungoje yra 27 valstybės, kokia Europos Sąjungos vėliava. Piešė Europos vėliavų traukinuką. Vaišinosi blynais ir arbata. Gavo daug dovanų.....Grįžo su žiniomis ir labai laimingi ...

Šiaurės Vokietija. Bremenas.

          Balandžio 27 – gegužės 1 d. 23 mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, turėjo progą pasitikrinti ir pagilinti savo žinias kelionėje į Vokietiją. Su mokiniais aplankėme Serengečio parką, kuriame laisvai gyvena daugiau nei 1000 žvėrelių. Pasivaikščiojome po Brėmeną: Biotcherstrasse – pati įdomiausia Bremeno gatvė su „Septynių brolių tinginių“ skulptūra, Bremen Rastkeller rotušė, Šv. Petro katedra, Bremeno muzikantų skulptūra, „Šniūro“ rajonas, kur maži nameliūkščiai stovi siaurose, ilgose gatvelėse, kurios susiraizgę kaip virvagaliai. Dieną praleidome nteraktyviame mokslo muziejuje. 4000 kv. m. ploto muziejus suskirstytas į tris sektorius: žmonijos, žemės ir kosmoso. Jame yra maždaug 250 interaktyvių eksponatų, turėjome galimybę dar labiau pažinti mus, mūsų pasaulį bei visatą. Interaktyviuose eksponatuose rodoma, kaip susiformuoja debesys, audros su žaibais bei viesulai. Savo kailiu patyrėme žemės drebėjimus ir kita. Paskutinę dieną praleidome pramogaudami didžiausiame Šiaurės Vokietijoje laisvalaikio ir pramogų Heidės parke.

Dešimtokai konkurse "Blaivybė - Stiprybė"

          Mokyklos vyriausieji šiais mokslo metais spalio - kovo mėn. dalyvavo Biržų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuroorganizuotame konkurse ,, BLAIVYBĖ - STIPRYBĖ''. Konkursas buvo sudarytas iš kelių etapų. Pirmasis etapas: prevencinės klasės veiklos mokykloje vykdymas (2016 m. spalio – 2017 m. vasario mėn.), jo metu dešimtokai įgavo daugiau žinių apie alkoholio ir rūkimo padarinius žmogaus sveikatai. Mokyklos mokiniams pravedė nemažai pamokų, kuriose pasakojo apie žalingus įpročius.Namų darbams reikėjo sukurti trumpą filmuką, kuris atspindėtų konkurso temą ir būtų susijęs su nagrinėjamomis problemomis - alkoholizmu, rūkimu, narkomanija ir jų padariniais žmogaus sveikatai.Filmukas buvo sukurtas. Balandžio 27d.vyko konkurso finalas. Jo metuvyko komandų prisistatymai, protų mūšis ir namų darbų peržiūra.Pagaliau apdovanojimai, iškovota garbinga trečioji vieta. Už pagalbą dėkojame klasės auklėtojai Danguolei ir sveikatos priežiūros specialistei Neringai.

* * *

Po pavasario atostogų ketvirtų klasių mokiniai surengė margučių ridenimo varžytuves. Mokiniai pasidžiaugė spalvotais margučiais, prisiminė Velykų ir kiaušinių marginimo tradicijas. Po to rideno margučius ir rinko stipriausią margutį. Ridenimo rungtyje geriausi sekėsi Tadui iš 4a klasės, o stipriausiu išrinktas Modesto iš 4b klasės margutis

      

* * *

Balandžio 6 d. pirmokai kartu su policijos bičiuliu Amsiu paminėjo saugaus eismo dieną. Pakartojo kaip pereiti gatvę, kur galima žaisti, keletą kelio ženklų. Vaikai nuotaikingai atsakinėjo į policijos bičiulio Amsio klausimus. Gavo dovanėlių spalvinimo knygelių. Dėkojame už puikią eismo pamokėlę Amsiui ir jo pagalbininkams. Pirmokai klasėje surengė saugaus eismo piešinių parodėlę.

 

 

 

 

 

Kalbos dienų baigiamasis renginys Kaštonuose

          Kovo 16d. Kaštonų pagrindinėje mokykloje įvyko baigiamasis Kalbos dienų renginys, skirtas Kalbos kultūros metams paminėti.

          Vasario - kovo mėnesiais mūsų mokykloje, rajone ir visoj Lietuvoj vyko nemažai renginių, skirtų pabrėžti, išryškinti, kokia svarbi yra gimtoji kalba, kaip svarbu kalbą puoselėti, mokėti ja raiškiai, rišliai kalbėti, be klaidų rašyti. Buvo prisimintos veiklos, susijusios su kalba, literatūra, kuriose mokiniai dalyvavo. Kitą vertus, paminėtos ir tos veiklos, susijusios su kalba, kuriose dalyvaujama pastoviai, pavyzdžiui, knygų skaitymas.

          Vasario 21 dieną Kaštonų šeštokai dalyvavo renginyje, skirtame Tarptautinei gimtosios kalbos dienai. Renginio metu įvairių užduočių pateikė savanoriai iš Rusijos, Graikijos, Portugalijos, Ispanijos, Serbijos. Šeštokai pristatė jiems savo gimtąją kalbą.

          7-8 klasių mokiniai lankė parodą „Leiskite man būti savimi“, skirtą Anai Frank atminti bei diskriminacijos problemai pasaulyje aptarti. Aplankę parodą mokiniai daugiau sužinojo apie Anos Frank šeimą, jos likimą, apie sudėtingą žydų padėtį antrojo pasaulinio karo metais. Įdomi buvo ir antroji parodos dalis, kur vaizdžiai pristatytos diskriminacijos problemos pasaulyje, požiūris į jas, kurios leido suvokti, kad nepaisant rasės, odos spalvos, išvaizdos, negalės - visi žmonės turi teisę į pilnavertį, laimingą gyvenimą, negalima šaipytis vieniems iš kitų.

          7-10 klasių mokiniai Biržų pilies salėje žiūrėjo dokumentinį filmą apie Biržų krašto rašytojus ir kultūros veikėjus, su visa Lietuva rašė nacionalinį diktantą.

          Kaštoniečiai dalyvavo ir epistoliniame konkurse - rašė laiškus Biržų merui. Į juos sudėjo savo džiaugsmus, lūkesčius, svajones, susijusias su mūsų gimtuoju miestu. Kiti turėjo progą padėkoti gerb. Merui už jo gražius ir prasmingus darbus.

          Paruošė skirtukų knygoms parodą. Juos išpuošė mylimiausiais personažais iš skaitytų knygų bei įdomiomis mintimis, pastebėjimais. Didelio dėmesio sulaukė Skaitytojo dienoraščiai, kuriuos buvo galima pavartyti, pasidomėti, kaip aprašyti skaitomas knygas, kaip tos aprašomos knygos pamažu atveria savo duris ir įsileidžia į vidų.

          Apžvelgę tokią gausą įvairių veiklų, šeštokai – dešimtokai pristatė skaitomiausias, populiariausias knygas kiekvienoje klasės grupėje.

          Mokyklos direktorius V. Stanulevičius paskelbė ir apdovanojo raštingiausius ir kūrybingiausius mokyklos mokinius, rašiusius nacionalinį diktantą bei laišką Merui.

          Renginį apvainikavo akcija „Padovanok draugui knygą“, kurioje dalyvavo labai daug kaštoniečių, panorusių savo draugams, bičiuliams padovanoti pačių išrinktą ir dedikuotą knygą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mano Tėvynė - Lietuva

          Kaštonų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai prasmingai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mokykloje vyko rajonininis edukacinis renginys „Mano tėvynė – Lietuva“. Mokiniai kruopščiai ir atsakingai jam ruošėsi. Ketvirtų klasių mokiniai su savo mokytojomis S. Tauteriene ir R. Briediene parengė programą ir šventės scenarijų. Prieš šventę visos klasės gamino trispalves, kūrė ir spalvino ilgiausias tautines juostas, kuriomis papuošė mokyklos koridorių, piešė piešinius Lietuvos laisvės tema, darė trispalves gėles, repetavo šventinius pasirodymus. Baigiamasis renginys įvyko kovo 9 dieną mokyklos aktų salėje. Demonstruodami vaizdinę medžiagą, ketvirtokai visus dalyvius supažindino su Lietuvos istorijos svarbiausiais įvykiais nuo pirmųjų genčių prie Baltijos įsikūrimo prieš dešimt tūkstančių metų iki šių dienų. Skambėjo dainos, liejosi gražiausi posmai apie brangiausią šalį – tėvynę Lietuvą, mokiniai grojo ir šoko. Džiaugiamės, kad į renginį, pasipuošę tautine simbolika, atvyko „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos antraklasiai. Dėkojame jų mokytojoms V. Šeškienei ir N. Mikšienei. Taip pat mažiesiems mūsų draugams iš lopšelio – darželio „Drugelis“ ir jų auklėtojai R. Čenkuvienei. Svečiai padainavo ir pagrojo dūdelėmis, padeklamavo eilių apie gimtinę. Visi dalyviai dalyvavo viktorinoje apie gimtąjį kraštą. Pasiekimus pasitikrino stebėdami vaizdus ekrane. Nuoširdžiausia padėka mokinių tėveliams, kurių gausus būrys apsilankė šventiniame renginyje. Mums labai svarbus jūsų palaikymas ir parama. Tik bendraudami ir bendradarbiaudami mūsų vaikus išauginsime aktyviais visuomenės nariais ir tikrais Lietuvos patriotais.

 

 

 

* * *

          Kovo 3 dieną, penktadienį, 6a klasės mokiniai, tėveliai ir auklėtoja Rasa Stanulevičienė organizavo klasės kūrybinės raiškos popietę, kurioje kiekvienas buvo paskatintas atskleisti savo meninius gabumus, pasidžiaugti draugų pomėgiais, smagiai ir turiningai pabendrauti.

          Popietę iškilmingai pradėjo jaunieji eilėraščių kūrėjai Gerda, Gabija, Žygimantas. Vaizdžiu pasakojimu prisistačiusi savo kūrybą skaitė ir Žygimanto mama.

          Eiles keitė įdomios Rugilės pasakos, laimėjusios 1-ąją vietą jaunųjų filologų konkurso rajoniniame etape. Savo piešinius pristatė, komentavo Erikas, Eglė. Kad klasėje turime puikų meistrą sužinojome iš Luko medinio namelio.

          Koks gi susibūrimas be muzikos! Darnus Rugilės ir Gerdos duetas atliko ritmingą ,,Cup song“ dainą. Po jų pasirodymo sekė daug ovacijų sulaukusi Kamilės atlikta angliška daina, mūsų mokytojos ir auklėtojos Rasos sukurtas Kaštonų mokyklos himnas. Popietės pabaigoje kulinarinį meną pristatė, pakomentavo Paulius, Robertas, Deimantė, Karolina ir jų mamos. Nekantraudami visi laukėme, kada galėsime pasivaišinti meniškaisiais skanėstais.

          Popietė išties buvo įdomi ir smagi, nors iš pradžių buvo kiek nedrąsu, kaip draugai, tėvai priims mūsų pasirodymus, bet po kiekvieno prisistatymo sekantys plojimai padėjo įsidrąsinti. Savo pavyzdžiu, manau, galėtume paskatinti ir kitas klases surengti panašias popietes, nes smagu ir vaikams, ir tėveliams, o svarbiausia, kad visą jaukumą sukursite jūs patys. Namo skirstėmės vienas kito klausinėdami: kada bus kita tokia popietė?

 

 

 

 

 

 

 

Rugilė Šataitė, 6a klasės mokinė

Gu – gu gu – gu į Kaziuko mugų!!!

          Jau tapo tradicija, kad kovo pradžioje į Kaštonus atbilda šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Tad ir šiemet pirmojo pavasario mėnesio 3 dieną mokykla virto triukšminga prekyviete.

          Jaunieji prekybininkai kruopščiai, kaip tikri verslininkai, ruošė prekybai stalus, ant kurių sudėjo įvairiausius pagamintus dirbinius. Užkvipo ir saldėsiais – smaližiai galėjo įsigyti įvairiausių skanėstų: spurgų, vaflių, pyragų, sausainių.

          Kiekvienas norėjo savo daiktą parduoti, kad užsidirbtų kelis eurus ar sulauktų pagiriamųjų mokytojų, bičiulių, tėvelių žodžių. Jei išsyk parduoti nepasisekė, vaikai kainą nuleisdavo – akcijos mugėj buvo labai populiarios. Buvo klausomasi liaudiškų dainų, gausiai ir sočiai vaišinamasi, garsiai ir iš širdies juokiamasi. Džiugu, kad prekeiviai nepamiršo laikytis prekybos kultūros taisyklių ir maloniai bei mandagiai bendravo su pirkėjais.

          Tie, kurie pavargo vaikščioti ar tiesiog nutarė su bičiuliais paskanauti nusipirtų skanėstų, galėjo prisėsti jaukioje arbatinėje – kavinėje. Čia vikriai sukosi devintokai – merginos ir vaikinai.

          Retas grįžo namo tuščiomis rankomis. Juk lauktuvės iš Kaziuko mugės – privalomas dalykas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketvirtokų šaškių turnyras

Mokyklos ketvirtų klasių mokiniai keturias dienas rungėsi dėl geriausiai šaškėmis žaidžiančių mokinių vardo. Turnyre dalyvavo abiejų ketvirtųjų klasių mokiniai. Pradžioje žaidė berniukai su berniukais, o mergaitės su mergaitėmis. Vėliau nugalėtojai rungėsi tarpusavyje. Džiugu, kad nemaža dalis mokinių labai stengėsi ir pasiekė gerų rezultatų. Finale daugiausia pergalių pasiekė Modestas Domarkas, Domantas Ragaišis. Mergaičių tarpe pirmavo Vaitrūnė Jocaitė, Gabija Jonaitytė. Nemažai pergalių pasiekė Simona Krušinskaitė, Tadas Makšimas, Airidas Burkevičius, Domas Timukas, Erna Variakojytė.

 

 

 

Užgavėnių šventė Kaštonų pagrindinėje mokykloje

Mokyklos pradinių klasių mokiniai antradienį linksmai išlydėjo žiemą. Ketvirtokai iš įvairių medžiagų gamino kaukes, mokėsi pokštų ir žaidimų. Pasipuošę ir smagiai nusiteikę aplankė jaunesniuosius draugus, kartu dainavo, mokė draugiškai pasidalyti vieną blyną. Trečios klasės mokiniai su mokytoja Aurelija klasėje kepė gardžius blynus. Pirmaklasiai šūkiais ir žaidimais žiemą gąsdino mokyklos kieme. Užgavėnių vaišėse buvo visokiausių blynų ir skanėstų. Tikimės, kad dainos, žaidimai ir skardus mokinių juokas žiemą tikrai išbaidė ir ji į mūsų kraštą nebegrįš. Nuoširdžiai dėkojame mokinių mamytėms prikepusioms skaniausių blynų, nepagailėjusioms gardžių uogienių. Džiaugiamės darnia ir draugiška mokyklos bendruomene.

 

 

 

 

Mokytoja Stanislava Tauterienė

* * *

Su gimtadieniu, Lietuva, sveikinimai iš Kaštonų!

          Vasario 15 d. Kaštonų pagrindinė mokykla šventė Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vyko koncertas, žinių konkursas, buvo pristatomi prasmingi ir spalvingi sveikinimai Tėvynei.

          Besirenkančiuosius į aktų salę pasitiko dainos apie laisvę ir laisvą Tėvynę Lietuvą. Šventė prasidėjo Tautiškos giesmės giedojimu.

          Po koncerto, kuriame dainavo kaštoniečių ansamblis, 6 – 10 kl. moksleiviai dalyvavo žinių konkurse „Lietuviais esame mes gimę“. Klausimų būta pačių įvairiausių: nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose iki nacionalinio paukščio gandro, nuo žemaitiškojo kastinio iki Biržų futbolo klubo „Širvėna“. 1 vietą žinių konkurse laimėjo 9b kl. komanda, 2 vietą- 7a komanda., 3 vietą – 6a ir 6b klasių komandos.

          Kaštoniečiai buvo paruošę ir specialius sveikinimus Lietuvai: dainavo dainas, deklamavo eilėraščius, skaitė savo kūrybos ketureilius, pristatė scenines improvizacijas, plakatus ir skanduotes.

          Šventę užbaigė mokyklos direktorius V. Stanulevičius padėkojęs mokytojai S. Žukauskienei už puikų renginį, pasidžiaugęs mokinių žiniomis, kūrybiškumu ir iniciatyvumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA

          Biržų Kaštonų pagrindinėje mokykloje paminėta visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

          8.00 val. dešimčiai minučių languose uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės.

          Kunigas Ernestas Želvys pakvietė mokyklos penktokus dalyvauti sausio 13 d. minėjime Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Visi giedojo Lietuvos Respublikos himną. Mero pavaduotoja I. Varzienė papasakojo apie sausio 13 d. įvykius ir pasidžiaugė, kad tą dieną vieninga ir laisvės trokštanti tauta apgynė Lietuvos nepriklausomybę ir pasipriešino agresoriui. Ji tikinti, kad ir šiandien atsirastų žmonių, kurie parodytų pilietiškumą ir stotų ginti savo šalį. Branginkite iškovotą laisvę, - kvietė vicemerė.

          Buvo uždegtos atminimo žvakutės prie 14 žuvusiųjų nuotraukų už Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

          Minėjimo pabaigoje mero pavaduotoja visiems dalyviams pasiūlė prisisegti prie širdies neužmirštuolės žiedą kaip gyvosios atminties liudytoją.

 

 

 

Kalėdinis trikrepšio turnyras darželyje „Drugelis“.

          Gruodžio 23 d. pirmokai nuvyko į darželį „Drugelis“ dalyvauti Kalėdiniame trikrepšio turnyre. Jis prasidėjo linksmosiomis estafetėmis. Vyko balionų skraidinimas, lenktynės dviratukais, draugo tempimas ant krepšio, ir kamuoliuko varymas su žolės riedulio lazdomis. Po smagaus apšilimo prasidėjo trikrepšio varžybos. Per duotą laiką trys komandos turėjo mesti į krepšį. Pralaimėjusių nebuvo. Linksmai nusiteikę ėjome į salę, kur pirmokai darželinukams perskaitė pasaką „Linksmų Kalėdų, Juodi“ ir padeklamavo eilėraštį „Zylutė“. Šventė baigėsi nuotaikinga dainele „Paukštis Makabu“. Džiaugėsi ir pirmokai, kurie susitiko su savo buvusiomis auklėtojomis, ir darželinukai. Pilni gerų įspūdžių grįžome į mokyklą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuriame Kalėdines dekoracijas

 

 

 

 

 

Pirmokai miesto bibliotekoje

          Kaštonų mokyklos mažiausieji, pirmokėliai, aplankė Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešąją biblioteką. Mus pasitiko darbuotojos : Ina ir Aušrelė. Jos susipažindino su vaikų skyriumi. Vaikai sužinojo kaip reikia pasiimti knygelę. Išklausė skaitomą pasaką ''Ieškomas knygų vagis - triušis Ralfis''. Gamino, spalvino ir puošė knygų skirtuką. Ir vartė daug labai įdomių knygelių.

          Vaikams labai patiko. Dauguma nusprendė jau kitą dieną užsukti su tėveliais ir parsinešti knygeles paskaityti namuose. Į biblioteką vaikus lydėjo mokytojos : R. Ališauskienė ir I.Pakalnienė.

 

 

 

 

 

Mokykloje lankėsi darželinukai

          Lapkričio 16 d. mūsų mokyklos ketvirtokai paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Į svečius pasikvietė mažuosius draugus iš l./d. ,,Drugelis“ ir jų auklėtoją Renatą.

          Vaikai išsiaiškino žodžio ,,tolerancija“ reikšmę. Drauge aptarė, ar visada yra pakantūs vienas kito atžvilgiu, ar geba sugyventi ir nesipykti su tais, kurių skirtinga nuomonė ir išvaizda. Drauge klausėsi dainelių, išmoko žaisti smagų žaidimą.

          Šiais metais tolerancijos simbolis – PAUKŠTIS. Vaikai iš spalvoto popieriaus iškarpė rankytes ir iš jų sukūrė nuostabų paukštį. Jį pavadino ,,Draugystės paukščiu“.

          Po to visi susibūrė pažiūrėti animacinio filmuko ,,Bjaurusis ančiukas“.

          Atsisveikindami darželinukai ketvirtokams padovanojo pakabukus su šypsenėlėmis.

          Džiugu, kad ši diena skatina draugiškus vaikų ir pedagogų tarpusavio santykius, padeda kurti aplinką, kurioje būtų gera gyventi drauge.

 

 

Tarptautinė tolerancijos diena

          Mokyklos mokiniai paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Pradinių klasių mokiniai pačių sugalvotas šakas puošė tolerancijos simboliais - paukščiais. Juos eksponavo savo pirmo aukšto koridoriaus ekspozicijų lentoje. Vyresnieji mokiniai papuošė II -o aukšto koridorių medžių šakose nutūpusiais paukščiais.

 

 

 

* * *

          Spalio paskutinioji savaitė mokykloje buvo paskelbta Gailestingumo savaite. Jos metu visų klasių mokiniai atliko gerus darbus: lankėsi senelių namuose, tvarkė apleistus kapus, rinko knygeles ir rūbus nepasiturinčių šeimų vaikams, nešė gyvūnų maistą Biržuose veikiančiai gyvūnų prieglaudai "Mažas draugas", lankėsi vaikų darželyje "Vyturėlis" ir skaitė pasakas mažiesiems, buvo mokytojų asistentais

Vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“

          Spalio 20 d. į pirmą kartą Lietuvoje vykstančius Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ renginius įsijungė ir Biržų miesto Kaštonų pagrindinės mokyklos bei „Saulės“ gimnazijos mokiniai. Mokiniai turėjo puikią progą sužinoti apie šios užsienio kalbos žinių teikiamą pranašumą darbo rinkoje (tai viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, Vokietija užima trečią vietą tarp užsienio investuotojų Lietuvoje), taip pat ji svarbi planuojant studijuoti užsienyje (studijos Vokietijoje nemokamos, o Vokietija siūlo aukšto lygio studijų programas aukštojo mokslo įstaigose, o studentai, mokantys vokiečių kalbą, gali vykti į įvairios trukmės stažuotes Vokietijos universitetuose ir institucijose), o kalbant apie turizmo sektorių - Lietuvoje daugiausia turistų sulaukiame būtent iš Vokietijos.

          Renginį linksmai pradėjome grupės SKAMP specialiai šiai dienai sukurta repo daina „Ja, ich kann!, po to pasitikrinome savo žinias apie Vokietiją bei kitas vokiškai kalbančias šalis viktorinoje "Deutsch? Ja! Das macht Spass!". Sužinojome ir naujų dalykų (ne visi žinojome, kad vokiečių kalba yra antra dažniausiai vartojama užsienio kalba Europos Sąjungoje, kad ji yra oficiali šalies ar regiono kalba net septyniose Europos valstybėse). Linksmai ir naudingai praleidome laiką, o ir pralaimėjusių nebuvo - dovanų ir saldžių prizų užteko visiems...

 

 

 

 

 

 

 

Vokiečių k. mokytoja Žaneta Šležienė

* * *

          Spalio 12 d. mokykloje svečiavosi Latvijos Rubenu pagrindinės mokyklos kolektyvas. Svečiai trumpai susipažino su mūsų mokyklos istorija, ugdymo ypatybėmis, apžiūrėjo kabinetus. Vizitas baigėsi kvietimu apsilankyti jų mokykloje.

Švenčiame Mokytojo dieną

          Spalio 5 – ojo – Tarptautinė mokytojo diena. Švęsti ją mūsų mokykloje – graži tradicija. Aštuntokai ir jų auklėtojos E. Gintautaitė ir A. Macienė suruošė ypatingą šventę – pakvietė visus mokytojus į paslaptingą „Tūkstančio ir vienos nakties“ kelionę. Rytietiški garsai skambėjo visose mokyklos erdvėse, mokytojai sprendė šaradas, dalyvavo karinėje „sultono“ rikiuotėje, pačių išsilankstytais laimės lėktuvėliais bandė pasiekti savo gyvenimo žvaigždę, buvo pakviesti į Šachrazados menėje suruoštą puotą. O tuo metu pamokas kaštoniečiams vedė daug įdomių žmonių: V. Čiudaras, E. Stravinskienė, savanorės Merilena ir Gorana, A. Gesevičienė, O. Berezovaitė, K. Baronas, D. Mikelionis, L. Butienė, R. Šalkauskė, A. Gaigalienė, A. Dambrauskienė, LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 509 lengvosios pėstininkų kuopos kariai, Biržų 1 – osios kuopos šauliai. Mokiniai mokytojams ir auklėtojams dovanojo gėles, kūrybinius savo darbus, padėkos plakatus.Po pamokų mokytojai išvyko skaičiuoti žvaigždžių į observatoriją ir kosmologijos muziejų Molėtuose, grožėjosi rudenėjančiais Baltųjų Lakajų gamtovaizdžiais iš Mindūnų apžvalgos bokšto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviračiais aplink Biržus renginio akimirkos

          Mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje "Dviračiais aplink Biržus". Visi dalyviai, o jų buvo apie 200, pasipuošė medaliais, galėjo paragauti blynų, visiems buvo suteikta galimybė dalyvauti dviratininkų greičio rungtyje, pasiklausyti roko grupės Iš Pasvalio dainų .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rugsėjo 1-oji Kaštonuose

          Kaštonų pagrindinės mokyklos mokiniai, tėveliai, mokytojai bei kiti mokyklos darbuotojai šventei rinkosi naujajame mokyklos futbolo aikštyne.

          Į šventę atvyko visa rajono valdžia, Seimo narys A. Zeltinis, švietimo ir mokslo ministrės patarėjas Ritas Vaiginas, buvęs Lietuvos futbolo rinktinės futbolininkas, Panevėžio apskrities futbolo federacijos prezidentas Virginijus Baltušnikas, Panevėžio futbolo akademijos vadovas Darius Butkus, rangovų UAB „Biržų ranga“ vadovas Stanislovas Mačiulskis, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, UAB „Hochdorf Baltic Milk“ vadovas Audrius Jukna ir kiti svečiai.

          Dešimtokai įvedė į stadioną pirmokus, kuriems mokyklos direktorius V. Stanulevičius įteikė pirmoko pasą. Kunigui Ernestui Želviui pašventinus stadioną, mokinės pašoko šokį su kamuoliais. Tuomet mokyklos direktorius Vytautas Stanulevičius pakvietė rajono merą V. Valkiūną išbandyti taiklumą – nuo 11 metrų žymos spirti į vartus. Vartus gynė pats V. Stanulevičius. Pirmasis mero smūgis buvo taiklus, antrąjį direktorius atrėmė.

 

 

 

 

 

 

Edita Mikelionienė „Biržiečių žodis“