Vizija          Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla - tai vienijančius tikslus įgyvendinanti bendruomenė, kurianti darnius ugdymo santykius ir aplinką.

Misija          Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos MISIJA - vykdyti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą suteikiant mokiniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis išugdant gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.


Prioritetas           Išlaisvintas kūrybiškumas, turtinga mokymosi aplinka, savarankiška ir atsakinga mokykla, saugus ir sveikas vaikas.