Biudžetine įstaiga. Kaštonų g. 13, LT-41115 Biržai
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190546078
Tel. (8 450 ) 36740 el. p. kastonupm@gmail.com

Kontaktinis seminaras Freiburge

Spalio 18-21 d. mokytoja Eglė Gintautaitė dalyvavo TBV kontaktiniame Erasmus+ seminare „Education for Democratic Citizenship in Erasmus+School Exchange Partnerships“ Freiburge(Vokietija). Seminare dalyvavo mokytojai iš 23 Europos valstybių. Jo metu dalytasi idėjomis, ieškota naujų galimų projekto partnerių. Mūsų mokyklai pavyko užmegzti naujų ryšių ir tikimasi bendradarbiauti su mokyklomis iš Kroatijos, Ispanijos, Graikijos, Suomijos bei Latvijos kartu kuriant naują projektą „Drama For Democracy“. Dalyvavimo seminare išlaidas padengė renginio organizatoriai, o kelionės išlaidas- Švietimo mainų paramos fondas.
         

         2018 m. Kaštonų pagrindinė mokykla vykdo KA1 projektą „Anglų k. kūrybiškam mokytojui“. Mokykla siekia tobulinti savo mokytojų kvalifikaciją, ugdyti lyderių savybes. Kaip viena galimų priemonių yra ir šis projektas. Rugsėjo-spalio mėnesiais šio projekto remiami, 4 mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose JK ir Maltoje. Pagrindinis tikslas buvo tobulinti savo bendrąsias kompetencijas: bendravimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumą bei užsienio kalbos tam, kad pagerinti mokinių motyvaciją ir pasiekimus.

         Kursuose Maltoje dalyvavo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Gabrėnaitė, matematikos mokytoja R.Montvydienė bei spec.pedagogė D.Braždžionienė. Rugsėjo 30-spalio 6 d. intensyviai mokėsi anglų kalbos kartu su Vokietijos, Japonijos, Prancūzijos Rejunjono salos, Lenkijos, Vengrijos mokytojais. Mokymai vyko ne tik mokykloje – vyko į mokomąsias pažintines išvykas: į sostinę Valetą, Mdiną, aplankėme Gozo salą. Pažino kitų šalių kultūrą, susipažino su švietimo sistema, papročiais. Tuo pačiu populiarino savo šalį, Biržus, mokyklą, nes buvo žmonių, pirmą kartą išgirdusių apie Lietuvą, Biržus.

         Kursuose Šiaurės Airijoje(JK) dalyvavo anglų k. mokytoja bei šio projekto koordinatorė E.Gintautaitė. Kursų metu didžiausias dėmesys skirtas komunikaciniams užsienio kalbos mokymo metodams: darbui porose, grupėse. Aplankytos dvi mokyklos Belfaste: stebėta kasdienė veikla, sužinota apie JK švietimo sistemos ypatumus. Ne mažiau svarbūs kursai ir kultūrine-politine prasme. Teko ne tik išklausyti liudininkų pasakojimų apie neseną politinę-religinę priešpriešą bet ir pamatyti vietas kuriose vyko Bloody Sunday( Kruvinasis sekmadienis) įvykiai.

         Projektas labai svarbus ne tik dalyvavusiems mokytojams, bet ir visai mokyklai, nes pagilintos mokytojų kompetencijos padės gerinti mokyklos įvaizdį. Pagilintos pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos pagerins mokinių ugdymosi motyvaciją, mokytojams taikant naujus mokymo metodus ir naudojantis nauja metodine medžiaga. Mokykla sutaupė ir kvalifikacijos kėlimo lėšų, kadangi visos veiklos buvo remiamos Europos Komisijos.

         Šis projektas yra vykdomas finansuojant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl EK negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame teikiamos informacijos vartojimą.
Metai – naujas puslapis Kaštonų pagrindinės mokyklos projektinėje veikloje


         Kaštonų pagrindinė mokykla laimėjo finansavimą 2 Erasmus+ programos Europos Komisijos finansuojamiems projektams. Projektas KA1 „Anglų kalba kūrybiškam mokytojui“ skirtas mokytojų kvalifikacijai tobulinti, o KA2 projektas „It‘s logical, dear Mathematics“ (Tai logiška, brangioji matematika“) yra tarpmokyklinė strateginė partnerystė.

         Projekto KA1 esmė – galimybė septyniems mūsų mokyklos mokytojams išvykti kelti kvalifikaciją į užsienio šalis. Dvi anglų kalbos mokytojos planuoja kelti savo kvalifikaciją Jungtinėje Karalystėje. Tikimasi, kad jos įgis naujų žinių ir kompetencijų, atnaujins anglų k. mokymo metodus, pritaikys įgytas žinias per pamokas, tad kils ir mokinių motyvacija mokytis. Penki kitų mokomųjų dalykų mokytojai gerins anglų kalbos įgūdžius Maltoje. Mokytojai įgis kultūrinės - pažintinės patirties, susipažins su britų ir maltiečių ugdymo ypatumais. Kursuose mokytojai tobulins bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, keisis idėjomis bei patirtimi su kitų ES šalių mokytojais ir taip praplės savo bendrąsias ir profesines kompetencijas. Kol kas esame vienintelė Biržų miesto ir rajono bendrojo lavinimo mokykla sėkmingai teikusi paraišką KA1 veikloms ir gavusi finansavimą. Todėl manome, kad, pasidalinę savo gerąja, projektine patirtimi,  paskatinsime ir kitas Biržų rajono ugdymo įstaigas pasinaudoti šios programos teikiamomis galimybėmis.

         Mokiniams aktualesnis ir, be abejo, įdomesnis yra projektas KA2 gana romantišku pavadinimu „Tai logiška, brangioji matematika“. Romantikos čia bus mažai, nes pagrindiniai projekto tikslai – gerinti matematinį raštingumą ir IT panaudojimą mokantis bei kasdieniame gyvenime. Mūsų mokyklos partneriai šiame projekte – Portugalijos, Graikijos, Vengrijos ir Italijos mokyklos. Viso projekto metu vyks įvairios veiklos mokyklose, taip pat ir darbiniai vizitai į kiekvieną iš šių šalių. Per 2018 ir 2019 metus užsienio mokyklose apsilankys 16 mokinių, juos lydės 4 mokytojai. Be to, vyks ir trys koordinatorių susitikimai. Mūsų mokykla taip pat priims mokinius iš visų aukščiau išvardintų šalių bei taps vieno iš trijų koordinatorių susitikimų organizatore. Mokiniai turės unikalią galimybę ne tik įgyti matematinių ar IT žinių, bet ir praktiškai pritaikyti savo anglų k. žinias, ugdyti bendravimo ir tarpkultūrines kompetencijas.

         Paraiškas projektams įgyvendinti parengė anglų k. mokytoja Eglė Gintautaitė ir vokiečių k. mokytoja Žaneta Šležienė, kurios yra ir šių projektų koordinatorės